Razvoj in upravljanje zaposlenih

Spremljajte in načrtujte karierni razvoj vseh vaših zaposlenih z našimi priročniki.

V SKLADU Z ZAKONODAJO UREDITE KADROVSKE POSTOPKE

Dostopajte do najboljših praks in primerov na našem portalu in preko uspešnega poslovanja zagotovite rast podjetja.

Usposabljanje in izobraževanje

S prilagojenimi oblikami izobraževanja in usposabljanja zaposlenih, dosezite cilje zaposlenih in izboljšajte rezultate podjetja oziroma javne ustanove.

Tako boste zagotovili, da vas ključni kadri ne bodo zapustili, hkrati boste postali tudi zanimivi za nove zaposlene, ki vam bodo omogočili konkurenčno prednost na trgu.

Z našim priročnikom boste v podjetju uvedli dober prenos znanja med zaposlenimi in odlično vnesli medgeneracijsko sodelovanje.

usposabljanje-in-izobrazevanje.original.png
Kompetence zaposlenih

Dvignite uspešnost podjetja oziroma javne ustanove tako, da določite vse potrebne kompetence za določeno delovno mesto.

Odkrijte strategijo, kako vpeljati model kompetenc v poslovne procese, dvigniti uspešnost celotne organizacije in pridobiti pohvalo ter zaupanje direktorja.

S pravilnimi strategijami razvijte kompetence pri zaposlenih ali privabite nove ključne kadre, ki bodo uspešno zapolnili delovno mesto.

kompetence-zaposlenih.original.jpg
Razvojni razgovori

Začrtajte učinkovite razvojne pogovore in jih s pravilno strategijo izvajajte večkrat letno in tako sproti spremljajte realizacijo ciljev zaposlenega.

S tem boste sproti spremljali cilje zaposlenih in dosegli večjo učinkovitost realizacije ciljev ob koncu leta.

Z vsebinami priročnika in preverjenimi obrazci boste hitro našli sveže ideje pri pripravi razgovora in tako prišli do želenih rezultatov.

razvojni-razgovori_S642WBG.original.png
Ocenjevanje in nagrajevanje

Spoznajte najučinkovitejša orodja vodenja in se ocenjevanja zaposlenih lotite premišljeno ter pravilno.

Izdelajte vizijo organizacije in določite merila, vezana na jasno določene cilje, s katerimi bosteustvarili kriterije ocenjevanja zaposlenih.

Preko priporočil in nasvetov iz priročnika boste ugotovili:

  • kaj je nujno pri določanju kriterijev ocenjevanja med posameznimi oddelki in zaposlenimi,
  • kako se izogniti negativnemu in subjektivnemu vplivu ocenjevanja in
  • kako doseči želene učinke.
ocenjevanje-in-nadgrajevanje.original.jpg

+800 podjetij nam že zaupa

Kaj je skupno vsem našim strankam, da nam zaupajo?

“Strokovne informacije, praktična izobraževanja, zanesljivost in ažurnost.”

"

Želela bi pohvaliti vaše tiskovine, saj se spreminjajo ažurno glede na spremembe zakonodaje. Pohvalila bi tudi nazorno napisan seznam glede menjave vsebin, katere strani se izločijo, koliko jih je in katere so prestavljene na portal.

Portal je pregleden, jasen, vsebinsko bogat in res zelo uporaben. Zelo dobro je, da imamo možnost postavljanja vprašanj kot tudi pregled odgovorov na vprašanja drugih. V tej točki bi želela pohvaliti vašo ekipo glede res hitrega odziva.«

user.png

Lea Toman

SLG Celje

"

Delavnice so izredno praktično zastavljene in strokovno gradivo predano s strani dobro podkovanih strokovnih predavateljev. Moduli so zasnovani in izvedeni v smiselnem sosledju, delavnice pa interaktivne. S podjetjem Založba Forum Media sem zelo zadovoljna in priporočam njihove storitve.

user.png

Tanja Harej

HR Manager, Pipistrel d.o.o.

"

Zadovoljstvo uporabnikov s portalom e-Kadrovik in z odzivnostjo na njihova vprašanja:

»Najlepša hvala za posredovanje, odgovor nam bo v veliko pomoč.«

user.png

Mateja Bratkovič

Arnes, akademska in raziskovalna mreža Slovenije

"

Z Založbo Forum Media sodelujemo že več let, saj smo naročniki njihovih priročnikov s portalom (Kadrovsko delo v praksi po novem in Prekinitve zaposlenih po novem). Oba sta pregledna in enostavna. S pomočjo obeh priročnikov smo zelo poenostavili delo v oddelku človeških virov.

user.png

Anja Nose

HR Manager, Treves d.o.o.

ZAČNITE UPORABLJATI PORTAL DANES

Ustvarite najboljšo strategijo za razvoj kadrov in njihovo upravljanje.