user.png

Roman Pečnik

Rojen 26.03.1975, je leta 1994 zaključil šolanje na Srednji policijski šoli v Tacnu, leta 1996 je diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve v Ljubljani. V času službovanja pri policiji je opravljal naloge policista, pomočnika komandirja, namestnika komandirja in nazadnje komandirja policijske postaje. Ob delu je študiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in diplomiral leta 2002. Od leta 2004 dela kot inšpektor za delo na Inšpektoratu RS za delo. Pri delu ima neposreden vpogled v izvajanje delovnopravne zakonodaje v praksi.

Nazaj