Odgovori na aktualna vprašanja iz prakse

14. 10. 2020

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Če prvič zaposlite za nedoločen čas mlade do 26. leta starosti ali matere, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti, lahko za prvi dve leti njihove zaposlitve uveljavljate delno vračilo plačanih prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Od 1. 7. 2013.
07. 11. 2019

Kdaj mora delavec skleniti pogodbo o zaposlitvi?

Izbranemu kandidatu je bila dne 3. 6. 2014 v podpis vročena pogodba o zaposlitvi za nastop dela dne 1. 8. 2014 za določen čas. Delavec odlaša s podpisom pogodbe, zato delodajalca zanima, v kolikšnem času mora delavec vrniti podpisano pogodbo oz. sporočiti, da je ne želi podpisati.
Samo za aktivne naročnike
07. 11. 2019

Prijava potreb po delu

Delodajalca zanima, ali je še vedno treba objavljati potrebe po delu tudi na Zavodu RS za zaposlovanje?
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2019

Nastop dela in opravičena odsotnost z dela

Delodajalec navaja, da je na novo zaposlil delavca, s katerim sta se v pogodbi o zaposlitvi dogovorila za datum nastopa dela. Delavec na dogovorjeni dan ni nastopil dela in je delodajalcu sporočil, da je zbolel. Delodajalca ne zavezuje nobena od kolektivnih pogodb, hkrati v pogodbi o zaposlitvi nista določila nobenih ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2019

Izplačilo nadomestila plače zaradi bolezni – prehod k novemu delodajalcu med bolniškim staležem

Pri prvem delodajalcu je delavki potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas in se je takoj naslednji dan po prenehanju prvega delovnega razmerja zaposlila pri novem delodajalcu. Pri prvem delodajalcu je bila delavka zaradi bolezni odsotna več kot 30 dni in prejšnji delodajalec ji je tudi izplačeval nadomestilo plače v ...
Samo za aktivne naročnike
06. 11. 2019

Javna objava prostega delovnega mesta

Zakon o urejanju trga dela določa v 7. členu, da morajo delodajalci iz javnega sektorja in gospodarske družbe v večinski lasti države na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje javno objaviti vsako prosto delovno mesto oziroma vrsto dela, razen v primerih izjem od obveznosti objave, ki jih določa Zakon o delovnih ...
Samo za aktivne naročnike