Zaposlitev delavca za določen čas nadomeščanja bolniške odsotnosti

18. 11. 2021

Vprašanje:

Na vas se obračamo z vprašanjem glede zaposlitve delavca za določen čas zaradi bolniške odsotnosti.

Zaradi 4 urne dolgotrajne bolniške smo imeli zaposlenega delavca za nadomeščanje 4 ure za določen čas. Pogodba je potekla z dnem vrnitve delavca iz bolniškega staleža, to je 12. 11 .2021. Danes nam je zaposleni sporočil, da ima od 18.11.2021 dalje zopet bolniški stalež za 4 ure (4 ure obveznost dela); gre za 6 dnevno prekinitev, ko je zaposleni delal 8 ur.

Postavlja se nam sledeče vprašanje. Ali lahko z 18. 11. 2021 ponovno zaposlimo delavca za nadomeščanje bolniške odsotnosti za krajši delovni čas 4 ure, oziroma bi morali na sklenitev pogodbe počakati 30 dni, ko zaposleni na bolniškem staležu ne bo več v breme delodajalca? Smo javni vrtec.

Nazaj