V 10. členu interventnega zakona je zapisano: Delodajalec lahko pravico do delnega povračila nadomestil plače iz razloga čakanja na delo uveljavlja le enkrat in največ za tri zaporedne mesece.

23. 3. 2020 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Kaj pomeni, da lahko delodajalec ta ukrep le enkrat uveljavlja? Je to mišljeno za enega delavca (upoštevajoč 1. odstavek 7. člena, ki govori o tem, da se vloži vloga v 8 dneh od napotitve delavca) ali ga je potrebno uveljaviti naenkrat za vse delavce, katerim delodajalec odredi čakanje na delo? V našem podjetju prihaja dnevno do odpovedi naročil za opravljanje naše storitve s strani naročnikov, zato se zna seznam delavcev naknadno dopolnjevati (tudi po dopolnjenih 30 % delavcev, ki jim bo odrejeno čakanje na delo).

Ko bo delodajalec določenega delavca napotil na čakanje na delo, pa se bo v času čakanja na delo pojavila potreba po njegovem delu za npr. nekaj dni, ali ga potem delodajalec lahko ponovno napoti na čakanje na delo in zanj uveljavlja nadomestilo od države (z vmesno prekinitvijo, ko mu bo izplačana plača za opravljeno delo)?

Nazaj