Opredelitev povračila stroškov prevoza na delo v kolektivni pogodbi

05. 10. 2021 | Avtor: Simona Matko Počivalšek

Vprašanje:

V kolektivni pogodbi za dejavnost trgovine je navedeno, da se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela izplačuje najmanj v višini 70% cene javnega prevoza. V primeru, ko ni možnosti javnega prevoza, delavcu pripada povračilo stroška za prevoz na delo in z dela najmanj v višini 0,16 EUR za vsak polni km poti in največ v višini in pod pogoji, da se ti zneski ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost.

Ali bi delavcu kljub navedbi v kolektivni pogodbi, da mu pripada povračilo stroška za prevoz na delo in iz dela najmanj v višini 0,16 eur/km, zaradi novih sprememb pripadalo povračilo stroška za prevoz na delo in iz dela v višini 0,18 eur/km?

Nazaj