Odrejanje nadur v času kriznih razmer

23. 3. 2020 | Avtor: Tanja Bohl

Vprašanje:

Ali prepoved odrejanja nadur pomeni tudi prepoved dela preko polnega delovnega časa določenih delavcev na določenih lokacijah? V podjetju namreč nadur nimamo, imamo pa neenakomerno razporeditev delovnega časa, v skladu s katerim lahko prihaja na kakšni lokaciji do dela preko polnega delovnega časa.

V zvezi s tem še vprašanje ali je nujno, da so delavci 100 % na čakanju ali so lahko npr. le za 6 ur, v preostalem delu pa delajo – potreb po delu ni za 8 ur, lahko pa določen delavec pokrije potrebo po opravljanju dela na drugi lokaciji, kjer je večja potreba zaradi izrednega naročila naročnika. Vendar pa ne gre za potrebo po 8 urah, temveč npr. 2 uri na dan (za nekaj dni), zato da delavec, ki sicer tam opravlja delo ne bo delal preko polnega delovnega časa. Ali ima delodajalec kakšne dodatne možnosti/ugodnosti v primeru, da bi za presežke ur izkoristil delavce, ki bi jih sicer dal na čakanje, vendar bo dela za njih samo za nekaj ur dnevno?

Nazaj