Delovne izkušnje - ugotavljanje ustreznosti

11. 1. 2021

Vprašanje:

Kako se ugotavlja ustreznost delovnih izkušenj, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem dela kot samostojni podjetnik? Kako ugotoviti, ali je šlo za opravljanje dela na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero kandidira, če kot samostojni podjetnik kandidat nima listine, iz katere bi bila razvidna stopnja izobrazbe, potrebna za opravljanje tega dela (zavedamo se, da mora poleg tega oseba v času opravljanja dela imeti isto stopnjo izobrazbe, kot je zahtevana za delovno mesto, za katero kandidira)?

Nazaj