Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem v letu 2020

01. 9. 2020 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Po več letni zamrznitvi izplačevanja redne delovne uspešnosti je od 1. 7. 2020 dalje izplačilo redne delovne uspešnosti sklano z ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor spet mogoče. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021, UL, št. 75/19) je namreč določal, da se redna delovna uspešnost ne izplačuje do 30. 6. 2020.

Javni uslužbenci bodo tako lahko spet upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti, pri čemer pa bo treba biti pozoren na vsa pravila, ki jih določata zakon in KPJS. V online predavanju boste prejeli vsa pojasnila glede zakonske ureditve in glede ureditve področja redne delovne uspešnosti v kolektivni pogodbi, kar je še posebej pomembno, saj boste le s poznavanjem vsebine ter ureditve lahko pravilno uporabili tabele za izračun obsega sredstev za redno delovno uspešnost, za ocenjevanje javnih uslužbencev skladno s kriteriji za redno delovno uspešnost ter za delitev sredstev za redno delovno uspešnost.

Nazaj