Novosti na področju upokojevanja v letu 2021

04. 1. 2021

Ena od novosti letos je višji odmerni odstotek za pokojninsko dobo pri moških

Lestvica odmernih odstotkov za izračun pokojninske osnove za moške se bo v skladu z novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je začela veljati v začetku leta 2020, postopno do leta 2025 izenačila z odmerno lestvico za ženske. Odmerni odstotek za moške s 40 leti pokojninske dobe bo tako letos znašal 59,5 odstotka, do 1. januarja 2025 pa se bo postopoma zvišal do 63,5 odstotka. Odmerni odstotek za 15 let zavarovalne dobe bo tako za moške letos znašal 27,5 odstotka, vsako naslednje leto pa se bo zviševal in bo od 1. januarja 2025 dalje 29,5 odstotka, kot znaša za ženske že od 1. januarja 2020.

Glede na postopno zviševanje odmernega odstotka za 40 let pokojninske dobe za moške se zvišuje tudi odstotek odmere invalidske pokojnine za primer invalidnosti kot posledice poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Letos znaša 59,5 odstotka od pokojninske osnove.

Tako moški kot ženska se lahko starostno upokojita, če sta stara 60 let in imata 40 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma če sta stara 65 let in imata najmanj 15 let zavarovalne dobe. Zaradi skrbi za otroka v prvem letu njegove starosti, služenja obveznega vojaškega roka in vstopa v obvezno pokojninsko zavarovanje pred 18. letom starosti se oseba lahko starostno upokoji tudi mlajša. Predčasno se je mogoče upokojiti s 60 leti starosti in 40 leti pokojninske dobe z dokupom.

Pokojnine in drugi prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, se bodo uskladili januarja, in sicer za 2,5 odstotka. Letni dodatek bo junija izplačan v petih različnih zneskih, ki se bodo gibali od 135 do 445 evrov. Novost je, da bo tistim, ki prejemajo sorazmerni del pokojnine, skupni znesek pokojnine pa ne presega 525 evrov, letni dodatek v višini 445 evrov izplačan v celoti in ne v sorazmernem delu.

Vir: Svet kapitala

Nazaj