Upravno sodišče RS v upravnem sporu s sodbo odpravilo odločbo Ministrstva za zdravje o karanteni in zadevo vrnilo v ponovni postopek

14. 9. 2020 | Avtor: Tanja Bohl

Predogled vsebine

Znana je prva odločitev Upravnega sodišča RS[1], ki je v upravnem sporu odločalo o odločbi o karanteni, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravje ob prehodu tožnika iz Republike Hrvaške v Republiko Slovenijo, zaradi ukrepa za preprečitev oz. zamejitev prenosa okužbe z novim korona virusom COVID-19.

Uvodoma izpostavljamo, da je Upravno sodišče RS glede na vsebino predmetnega upravnega spora, ker gre za odločbo o karanteni, ki iz vidika Ustave RS pomeni omejitev ustavnih pravic posameznika, predvsem pa ob upoštevanju dejstva, da gre za ukrep, ki je bil v trenutku presoje še vedno veljaven, zadevo obravnavalo prednostno.

[1] Dostop do celotne sodbe Upravnega sodišča RS na povezavi: sodba.

Nazaj