Sodbe

16. 1. 2020

VDSS Sodba Pdp 239/2019: izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi, hujša kršitev obveznosti iz delovnega razmerja, bolniški stalež

Iz jedra sodbe:Tožnica utemeljeno vztraja, da delavec delodajalcu ni dolžan navesti razloga za bolniško odsotnost. Sploh pa iz izpovedi tožničine osebne zdravnice izhaja, da v tožničinem primeru (glede katerega je poleg drugih težav izpostavila zlasti anksioznost) slabost ter bruhanje niti ni izključeno. To pomeni, da iz izvedenih dokazov niti ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 1. 2020

Sodba in sklep VIII Ips 48/2019: odpoved pogodbe o zaposlitvi, poslovni razlog, varstvo pred odpovedjo, starševstvo

Delodajalci se večkrat sprašujete, ali je možna odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki je odsoten zaradi starševstva, zato podajamo jedro aktualne sodbe:Po prvem odstavku 115. členu ZDR-1 v obdobju varstva ni dovoljena redna odpoved pogodbe o zaposlitvi varovanemu delavcu oz. delavki v nobeni obliki. Prepoved vključuje tudi odpoved iz ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

08. 1. 2019

Odločbe ustavnega sodišča

Predlagatelj zatrjuje, da so izpodbijane določbe v neskladju z 2., 15., 33., 34. in 74. členom Ustave.
12. 12. 2018

Odločba Vrhovnega sodišča: VSRS Sodba VIII Ips 66/2018

Transformacija delovnega razmerja za določen čas v delovno razmerje za nedoločen čas
21. 11. 2018

Sodbe EU

Niederösterreichische Landes- Landwirtschaftskammer proti Anneliese Kuso (C-614/11) (socialne določbe) Sodišče (peti senat) je razsodilo, da je treba člen 3(1) Direktive Sveta 76/207/EGS z dne 9. februarja 1976 o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter ...
Samo za aktivne naročnike:
21. 11. 2018

Sodbe slovenskih sodišč

Delo prek polnega delovnega časa Tožnik od delodajalca zahtev plačilo opravljenih nadur, ta pa zatrjuje, da je svoje obveznosti izpolnil, ko je tožniku odobril izrabo prostih dni. (VDSS sodba Pdp 707/2012 z dne 30. novembra 2012 www.iusinfo.si) Sodišče prve stopnje je razsodilo, da je tožena stranka tožniku ...
Samo za aktivne naročnike:
13. 7. 2018

Sodne počitnice

Do 15. avgusta
21. 6. 2018

Nova sodba Delovnega in socialnega sodišča

Čas primopredaje in neizkoriščenega odmora je treba plačati