Gospodarske družbe

02. 8. 2021

Sprememba glavne dejavnosti zaradi unovčevanja bonov

AJPES je pripravil opis postopka spremembe glavne dejavnosti.Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravičenec do posamezne pomoči. Med drugimi so navedeni tudi pogoji, povezani z dejavnostjo poslovnega subjekta (pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost ...
02. 8. 2021

Uredite podatke o elektronskem naslovu v Poslovnem registru Slovenije

Vpis in javna objava elektronskega naslova pri gospodarskih družbah je po novem Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1K) obvezna.