Izplačilo povračila plačanega obveznega zdravstvenega prispevka

03. 7. 2024

Objavljamo obvestilo glede izplačilo povračila plačanega obveznega zdravstvenega prispevka (OZP). Do povračila so upravičene osebe, ki jim je v prehodnem obdobju priznana pravica do plačila OZP in so hkrati upravičene do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, če so si v prehodnem obdobju OZP plačale same (npr. upokojenci in zaposleni).

Ministrstvo za delo je ob uvedbi obveznega zdravstvenega prispevka (OZP) v začetku leta upravičence do pravice do plačila OZP obvestilo, da bodo upravičenci, ki so si v prehodnem obdobju od 1. januarja 2024 do 30. aprila 2024 oziroma od 1. februarja 2024 do 31. maja 2024 OZP plačali sami, upravičeni do povračila plačanega OZP v enkratnem znesku najkasneje do 31. julija 2024, pri čemer ni potrebna nikakršna posebna vloga.

Obveščamo Vas, da bo zgoraj navedeno povračilo izplačano dne 22. julija 2024. Za vsak prehodni mesec boste prejeli znesek posebej. Če sta do povračila za mesec upravičeni obe odrasli osebi, bo za ta mesec nakazan en skupni znesek, nakazilo pa bo izvedeno osebi, kateri se nakazuje denarna socialna pomoč oziroma varstveni dodatek.

Vir: Gov.si

Nazaj