Letni dopust in regres

17. 11. 2022

Prekinitev delovnega razmerja pred koncem leta, kako se delavcu preračuna letni dopust in regres

Avtor: Tanja Bohl
Delavcu preneha delovno razmerje dne 29. 12. Pri izračunu sorazmernega dela upoštevamo sorazmernost na ravni meseca, to pomeni, da upoštevamo koliko dni v posameznem mesecu je delavec zaposlen. V skladu s tretjim odstavkom 161. člena ZDR-1, se pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan ...
29. 6. 2022

Letni dopust in regres delavca, ki mu preneha pogodba o zaposlitvi sredi meseca

Avtor: Tanja Bohl
Na nas se obračate z vprašanji, kako je z letnim dopustom in regresom delavca, ki mu preneha delovno razmerje sredi meseca.Primer 1: delavec prekine delovno razmerje pred 15-tim v mesecu – mu ne pripada za tisti mesec letni dopust in regres za letni dopust, če se delovno razmerje prekine po ...
27. 5. 2022

Posebnosti letnega dopusta 2022

Izjema od splošnih pravil koriščenja letnega dopusta, kot so določena v 162.členu ZDR-1, je za koriščenje neizkoriščenega letnega dopusta iz leta 2021 v letu 2022 določena v drugem odstavku 34. člena Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 4. 2022

Razmejitev stroškov neizkoriščenega letnega dopusta

Letni dopust, ki ga daje delodajalec svojim zaposlenim, mora biti izplačan v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (naprej ZDR-1), kolektivno pogodbo dejavnosti, podjetniško pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Letni dopust je za delodajalca poslovni strošek, ki je z davčnega vidika priznan strošek.Pojavijo se primeri, da delojemalci v tekočem ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

01. 3. 2022

Letni dopust

Letni dopust za leto 2022
14. 5. 2021

Regres za letni dopust in interventni ukrepi

Avtor: Tanja Bohl
Prihaja čas letnih dopustov, s tem pa tudi obveznost delodajalca in hkrati pravica delavca do regresa za letni dopust. Delavec pravico do regresa za letni dopust pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo ...
Samo za aktivne naročnike
19. 4. 2021

Sorazmerni del rednega dopusta

Tako v primeru, ko se delavec zaposli pri drugem delodajalcu, kot v primeru, da po prenehanju delovnega razmerja ne bo sklenil nove pogodbe o zaposlitvi, se lahko izpostavi vprašanje glede (sorazmernega dela) letnega dopusta za zadnji mesec, ko delavec ne bo zaposlen celotni mesec oziroma mesec, v katerem delavec menja ...
23. 2. 2021

Aktualno v zvezi s pravico do rednega letnega dopusta, tudi v luči interventne zakonodaje

Avtor: Tanja Bohl
Pravica do rednega letnega dopusta je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih[1], in sicer od 159. člena do 164. člena. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela ...
03. 9. 2020

Letni dopust in njegova izraba

Avtor: Tanja Bohl
Izrabo letnega dopusta in način izrabe letnega dopusta temeljno ureja 162. in 163. člen Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS št. 21/2013 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1). V skladu s tretjim odstavkom 162. člena ZDR-1 je delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec ...
02. 7. 2020

Delodajalec je dolžan izplačati regres najmanj v višini minimalne plače do 1. julija

Inšpektorat za delo opozarja, da je delodajalec dolžan delavcu izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega leta, in to, poudarja inšpektorat, velja tudi letos, saj intervencijski ukrepi niso z ničemer posegli v ureditev pravice do regresa za letni dopust. Delavci so torej ne glede na morebitno vključenost v intervencijske ukrepe ...