Povračila stroškov v zvezi z delom

13. 5. 2021

Zagotavljanje nastanitve zaposlenemu

Delodajalec, ki zagotovi zaposlenemu nastanitev in jo le-ta v posameznem obdobju (določenih dnevih) meseca nastanitve ne uporablja (odsotnost zaradi dopusta, daljša službena odsotnost, obisk bolnišnice ipd.), v davčno osnovo zaposlenega všteva tržna vrednost nastanitve ali strošek, ki ga ima delodajalec z zagotavljanjem bonitete.Zgolj če zaposleni nima možnosti uporabe nastanitve ...
Samo za aktivne naročnike
25. 3. 2021

Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo od 1. aprila 2021

Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo znaša na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,41 eura, za zdravstveno zavarovanje pa 2,40 eura.Ta odredba začne veljati 1. aprila 2021.
12. 1. 2021

Oddaja izjave o izplačilu kriznega dodatka

Za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenim delavcem bo delodajalec preko portala eDavki predložil v elektronski obliki izjavo, s katero bo izjavil, da je zaposlenim izplačal krizni dodatek. Izjava bo na voljo na FURS predvidoma v zadnjem tednu januarja, o čemer vas bomo sproti obveščali.
12. 1. 2021

Pojasnila Ministrstva za finance glede izplačila kriznega dodatka

Objavljamo odgovore na številna vprašanja, ki so objavljena na spletni strani MF:Vštevanje poslovne uspešnosti v plačoZakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPDVE) v prvem odstavku 85. člena določa, da vsakemu zaposlenemu ...
14. 12. 2020

Povračilo stroškov prehrane in prevoza na delo in iz dela vozniku v mednarodnem cestnem prometu (napotenemu delavcu - vozniku) in poročanje

Voznikom, ki opravljajo prevoze v mednarodnem cestnem prometu, pripadajo tudi povračila stroškov v povezavi z delom. Pravica delavca do povračil stroškov v zvezi z delom je urejena v Zakonu o delovnih razmerjih – ZDR-1 (130. člen). Višina povračil stroškov se določi s kolektivno pogodbo dejavnosti ali z izvršilnim predpisom. Glede davčne ...
Samo za aktivne naročnike