Vkalkuliranje stroškov neizkoriščenega letnega dopusta zaposlenih

Predogled vsebine

Neizkoriščen dopust

Neizkoriščen dopust tekočega leta se lahko prenese v naslednje poslovno leto v skladu z 162. členom ZDR-1.

Pri letnih dopustih zaposlenih je potrebno upoštevati računovodski vidik neizkoriščenih dopustov zaposlenih tekočega leta. Ob koncu leta, ko se izdelujejo računovodski izkazi in davčni obračun, je treba vkalkulirati stroške neizkoriščenega tekočega ...

Nazaj