Plače

16. 7. 2021

Vkalkuliranje stroškov neizkoriščenega letnega dopusta zaposlenih

Neizkoriščen dopustNeizkoriščen dopust tekočega leta se lahko prenese v naslednje poslovno leto v skladu z 162. členom ZDR-1.Pri letnih dopustih zaposlenih je potrebno upoštevati računovodski vidik neizkoriščenih dopustov zaposlenih tekočega leta. Ob koncu leta, ko se izdelujejo računovodski izkazi in davčni obračun, je treba vkalkulirati stroške neizkoriščenega tekočega ...
Samo za aktivne naročnike
11. 5. 2021

Zaposlenim v policiji nekoliko višje plače

Minister za notranje zadeve ter predsednik Policijskega sindikata Slovenije sta danes slovesno podpisala stavkovni sporazum. V sindikatu so po besedah Cvetka soglasno podprli doseženi dogovor. Kot je napovedal, policisti stavkovnih aktivnosti ne bodo več izvajali, ne bo pa stavka preklicana, dokler ne bodo izpolnjene vse točke stavkovnega dogovora.V sporazumu ...
06. 5. 2021

Vlada obravnavala razbremenitev plač

Vlada je včeraj zvečer obravnavala predlog sprememb davčne zakonodaje. Najpomembnejše rešitve vključujejo postopno zvišanje splošne olajšave dohodnine, ponovno vsakoletno usklajevanje dohodninske lestvice z inflacijo ter zvišanje meje, do katere je nagrada za poslovno uspešnost razbremenjena plačila dohodnine.
03. 5. 2021

Obračun plače zaposlenemu brez stalnega in začasnega prebivališča v Sloveniji

V organizaciji, ki zaposluje delavce, ki nimajo ne stalnega in ne začasnega prebivališča v Sloveniji ampak imajo stalno prebivališče v drugi državi članici EU in začasnega v Sloveniji. V takšnem primeru se obračunajo prispevki in akontacija dohodnine za delo po slovenski davčni zakonodaji.Ker v Sloveniji nimajo začasnega niti stalnega ...
Samo za aktivne naročnike
03. 11. 2020

MNENJE MDDSZ in IRSD - Obračun prejemka zaposlenega z osnovno plačo, nižjo od minimalne

Na vprašanje, kakšen je pravilen obračun prejemka delavca, ki ima osnovno plačo nižjo od minimalne plače in ki je v istem obračunskem obdobju na delu in v bolniškem staležu, so na GZS dne 30.10.2020 prejeli še mnenje Inšpektorata za delo. Mnenje se v celoti sklicuje na mnenje MDDSZ ...
17. 1. 2020

Dvig minimalne plače 2020

Če je vaše podjetje med tistimi podjetji, ki so spremembam na področju minimalne plače sledila zgolj z doplačevanjem delavcem do minimalne plače, pa bodo spremembe, ki jih jeseni 2018 sprejeta novela Zakona o minimalni plači uveljavlja z začetkom leta 2020, terjale še dodatne ukrepe.S 1. januarjem 2020 bo višina ...
Samo za aktivne naročnike
15. 1. 2020

Evropska komisija začela prvo posvetovanje o minimalni plači

Evropska komisija je danes sprožila prvo posvetovanje s socialnimi partnerji o evropskem okviru za zagotovitev pravične minimalne plače v celotni EU. Zakonodajni predlog je pričakovati septembra, je napovedal komisar Nicolas Schmit. Komisija sicer ne sme določati plač v članicah in nikakor ne namerava predlagati enotne minimalne plače v EU. Komisija ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 12. 2019

Fleksibilna plačna struktura

V fleksibilno zasnovani plačni strukturi so razmerja med tarifnimi razredi določena med sredinami tarifnih razredov, razponi TR razredov pa so dovolj široki, da omogočajo dovolj velike razlike v višini plačila zaposlenim.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike