Plače

26. 4. 2022

Možnost testiranja več vrst dohodkov REK-O obrazca, samoprijave in popravkov REK-O obrazca

V pomoč zavezancem pri prilagoditvi informacijskih sistemov so na testnem portalu eDavki objavili REK-O obrazec, dopolnjen na podlagi novele Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) in REK-O za izplačila vrst dohodkov: 1001, 1003, 1090, 1107, 1110, 1144 in 1150, z vgrajenimi predvidenimi kontrolami in s tem omogočili testiranje teh vrst dohodkov. Hkrati ...
28. 3. 2022

Poročanje REK

V mesecu decembru smo imeli izplačano poslovno uspešnost. Med njimi je bila tudi zaposlena, katera je bila na porodniški celo leto. Zagotovo pa so bili tudi taki, ki so med letom imeli kaj boleznin.Na REK obrazcu smo dali vrsto dohodka 1151, kar je ok.Polje 011 smo izpolnili 01 ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 2. 2022

Izračun osnove preteklega leta za refundacijska nadomestila do ZZZS in COVID dodatki v času interventne zakonodaje

V praksi se delodajalci velikokrat srečujejo s težavo pridobivanja letne osnove za nadomestila preteklega leta. Največkrat se težava pojavi ob prihodu novih zaposlenih v podjetje. Pri zaposlenih, ki so dlje časa prisotni v podjetju in za katere delodajalec že dlje časa obračunava plače in druge stroške dela te težave ni ...
Samo za aktivne naročnike
24. 1. 2022

Novosti na področju stroškov dela ob novem koledarskem letu

UvodNa področju stroškov dela morajo delodajalci nameniti posebno pozornost zakonskim spremembam in drugim spremembam znotraj obračunavanja plač in drugih stroškov dela tudi ob prehodu koledarskega leta. Če navedemo bistvene spremembe, katere mora delodajalec skrbno slediti na področju stroškov dela ob prehodu v novo koledarsko leto, so le te naslednje ...
Samo za aktivne naročnike
18. 1. 2022

Obračun plač v 2022 - povzetek novosti

22. 12. 2021 je FURS objavil Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022. Ta je ostala enaka kot v letu 2021.S 1. aprilom 2022 pričakujemo spremembe pri REK obrazcih. FURS namreč prenavlja in poenostavlja REK obrazce. Obstoječi REK obrazci REK-1, REK-1a, REK-2 in PNiPD bodo ...
16. 7. 2021

Vkalkuliranje stroškov neizkoriščenega letnega dopusta zaposlenih

Neizkoriščen dopustNeizkoriščen dopust tekočega leta se lahko prenese v naslednje poslovno leto v skladu z 162. členom ZDR-1.Pri letnih dopustih zaposlenih je potrebno upoštevati računovodski vidik neizkoriščenih dopustov zaposlenih tekočega leta. Ob koncu leta, ko se izdelujejo računovodski izkazi in davčni obračun, je treba vkalkulirati stroške neizkoriščenega tekočega ...
Samo za aktivne naročnike
06. 5. 2021

Vlada obravnavala razbremenitev plač

Vlada je včeraj zvečer obravnavala predlog sprememb davčne zakonodaje. Najpomembnejše rešitve vključujejo postopno zvišanje splošne olajšave dohodnine, ponovno vsakoletno usklajevanje dohodninske lestvice z inflacijo ter zvišanje meje, do katere je nagrada za poslovno uspešnost razbremenjena plačila dohodnine.
03. 5. 2021

Obračun plače zaposlenemu brez stalnega in začasnega prebivališča v Sloveniji

V organizaciji, ki zaposluje delavce, ki nimajo ne stalnega in ne začasnega prebivališča v Sloveniji ampak imajo stalno prebivališče v drugi državi članici EU in začasnega v Sloveniji. V takšnem primeru se obračunajo prispevki in akontacija dohodnine za delo po slovenski davčni zakonodaji.Ker v Sloveniji nimajo začasnega niti stalnega ...
Samo za aktivne naročnike
03. 11. 2020

MNENJE MDDSZ in IRSD - Obračun prejemka zaposlenega z osnovno plačo, nižjo od minimalne

Na vprašanje, kakšen je pravilen obračun prejemka delavca, ki ima osnovno plačo nižjo od minimalne plače in ki je v istem obračunskem obdobju na delu in v bolniškem staležu, so na GZS dne 30.10.2020 prejeli še mnenje Inšpektorata za delo. Mnenje se v celoti sklicuje na mnenje MDDSZ ...
15. 1. 2020

Evropska komisija začela prvo posvetovanje o minimalni plači

Evropska komisija je danes sprožila prvo posvetovanje s socialnimi partnerji o evropskem okviru za zagotovitev pravične minimalne plače v celotni EU. Zakonodajni predlog je pričakovati septembra, je napovedal komisar Nicolas Schmit. Komisija sicer ne sme določati plač v članicah in nikakor ne namerava predlagati enotne minimalne plače v EU. Komisija ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike