Plače

03. 11. 2020

MNENJE MDDSZ in IRSD - Obračun prejemka zaposlenega z osnovno plačo, nižjo od minimalne

Na vprašanje, kakšen je pravilen obračun prejemka delavca, ki ima osnovno plačo nižjo od minimalne plače in ki je v istem obračunskem obdobju na delu in v bolniškem staležu, so na GZS dne 30.10.2020 prejeli še mnenje Inšpektorata za delo. Mnenje se v celoti sklicuje na mnenje MDDSZ ...
17. 1. 2020

Dvig minimalne plače 2020

Če je vaše podjetje med tistimi podjetji, ki so spremembam na področju minimalne plače sledila zgolj z doplačevanjem delavcem do minimalne plače, pa bodo spremembe, ki jih jeseni 2018 sprejeta novela Zakona o minimalni plači uveljavlja z začetkom leta 2020, terjale še dodatne ukrepe.S 1. januarjem 2020 bo višina ...
Samo za aktivne naročnike
15. 1. 2020

Evropska komisija začela prvo posvetovanje o minimalni plači

Evropska komisija je danes sprožila prvo posvetovanje s socialnimi partnerji o evropskem okviru za zagotovitev pravične minimalne plače v celotni EU. Zakonodajni predlog je pričakovati septembra, je napovedal komisar Nicolas Schmit. Komisija sicer ne sme določati plač v članicah in nikakor ne namerava predlagati enotne minimalne plače v EU. Komisija ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

12. 12. 2019

Fleksibilna plačna struktura

V fleksibilno zasnovani plačni strukturi so razmerja med tarifnimi razredi določena med sredinami tarifnih razredov, razponi TR razredov pa so dovolj široki, da omogočajo dovolj velike razlike v višini plačila zaposlenim.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 11. 2019

Ženske v EU v povprečju na uro zaslužijo 16 odstotkov bruto manj od moških

To pomeni tudi, da ženske za vsak evro, ki ga zaslužijo moški, zaslužijo le 84 centov.V Sloveniji znaša plačna vrzel osem odstotkov, s čimer se uvrščamo na šesto mesto med članicami. A hkrati v Sloveniji plačna vrzel narašča najhitreje med članicami, saj je bila še v letu 2010 pri ...
20. 8. 2019

Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi Banke Slovenije

Ta aneks se sklepa zaradi realizacije dogovora o spremembi plačne politike Banke Slovenije z dvigom tarifnih količnikov vsem delavcem v banki na delovnih mestih v okviru profila »nadzornik«, delavcem na delovnem mestu »poslovni analitik« v oddelku Nadzor bančnega poslovanja ter neposredno nadrejenim vodjem obeh skupin delavcev, predvidene v 84. členu ...
20. 8. 2019

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Objavljena nova uredbaV Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14, 59/14 ...
15. 7. 2019

Vsebina plačilne liste

Avtor: Tanja Bohl
Namen obveznega pisnega obračuna plače, ki je delavčeva pravica, je v varstvu interesov delavca, ki je v tem, da je delavec seznanjen z bistvenimi podatki v zvezi z njegovo plačo in v zvezi z izplačilom le-te. Pisni obračun mora delavcu omogočati pregled nad plačo in dejanskim obračunom ter mora biti ...
Samo za aktivne naročnike