Obračun plače zaposlenemu brez stalnega in začasnega prebivališča v Sloveniji

Predogled vsebine

V organizaciji, ki zaposluje delavce, ki nimajo ne stalnega in ne začasnega prebivališča v Sloveniji ampak imajo stalno prebivališče v drugi državi članici EU in začasnega v Sloveniji. V takšnem primeru se obračunajo prispevki in akontacija dohodnine za delo po slovenski davčni zakonodaji.

Ker v Sloveniji nimajo začasnega niti ...

Nazaj