Oblike nagrajevanja zaposlenih in njihova obdavčitev

22. 11. 2022 | Avtor: mag. Brigita Osojnik

Predogled vsebine

Z delovno pravnega vidika lahko delodajalec delavcem kadarkoli izplača nek dodaten dohodek oziroma nagrado, vendar pa vse izplačane nagrade niso enako davčno obravnavane.

Plača delavca je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače pa je lahko tudi plačilo za poslovno uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (126. člen ZDR-1[1]).

Na podlagi navedenega ima delodajalec v ZDR-1 pravno podlago za dve vrsti nagrajevanja delavcev, in sicer za izplačilo dela plače iz naslova delovne uspešnosti in plačilo za poslovno uspešnost. Ne glede na poimenovanje posamezne nagrade (13. plača, božičnica ipd.), se vsako izplačilo nagrade davčno obravnava po njeni dejanski vsebini.

Nazaj