Nadomestila plače

17. 2. 2021

Višina delnega povračila nadomestila plače pri začasnem čakanju na delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je podalo pojasnila v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (ZDUOP).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

04. 2. 2021

Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

S tem navodilom ZZZS dopolnjuje dosedanje informacije o nevštevanju dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme ZZZS.V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme ZZZS iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to osnovo ne štejejo naslednji dodatki:DODATKI IZ PKP ...
15. 4. 2020

Vloga za povračilo nadomestila plače zaradi začasnega čakanja na delo in višje sile

Od 11. aprila lahko delodajalci ponovno oddajo elektronsko vlogo na portalu za delodajalce.