Minimalna plača

08. 6. 2022

V EU-ju politični dogovor o osnutku direktive o minimalni plači

Minimalna plača je v EU-ju urejena različno, na zakonski ravni ali s kolektivnimi pogodbami
13. 1. 2022

Znesek minimalne plače 2022

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2022, je 1.074,43 eura. Vir: Uradni list
07. 10. 2021

V kakšni višini se izplača mesečna subvencija minimalne plače?

Mesečna subvencija minimalne plače za polni delovni čas se izplača v višini 50 eurov.Po pojasnilu MDDSZ je delodajalec upravičen do subvencije sorazmerno delovnemu času, za katerega je z delavcem v primeru krajšega delovnega časa sklenil pogodbo o zaposlitvi. Ker se opredelitev v drugem odstavku 29. člena ZDUOP veže tudi ...
03. 3. 2021

Oddaja Izjave za pridobitev subvencije minimalne plače

Izjava za pridobitev subvencije minimalne plače po 29. členu ZDUOP bo na eDavkih na voljo predvidoma 15. marca 2021. Podatki, ki jih bodo delodajalci morali vpisati na izjavo, za vsakega posameznega delavca, za katerega bodo uveljavljali subvencije so podrobno navedeni v dokumentu, ki je objavljen na spletnih straneh FURS (odgovor ...
17. 2. 2021

Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije po PKP8

Kdo je upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije?Na podlagi 29. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP je delodajalec za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače ...
Samo za aktivne naročnike
17. 2. 2021

Dvig minimalne plače bo vplival na kreditno sposobnost potrošnikov

Skladno z Zakonom o minimalni plači je s 1. januarjem 2021 prišlo do dviga minimalne plače z 940,58 na 1.024,24 Evra.V skladu s Sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva mora kot neto preostanek po poplačilu kreditne obveznosti potrošniku ostati 76 odstotkov bruto plače oz. 778,42 ...
04. 1. 2021

Minimalna plača v letu 2021

Od 1. 1. 2021 se je za izračun minimalne plače začela uporabljati nova formula, na podlagi katere bo morala za najmanj 20, a ne za več kot 40 odstotkov, presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Po trenutnem izračunu bi neto minimalna plača znašala 736 evrov.
29. 10. 2020

Združenje delodajalcev za interventno zamrznitev minimalne plače

Združenje delodajalcev Slovenije je vlado pozvalo, naj v šesti protikoronski paket vključi ukrepe, ki jih ni v dosedanje. Izpostavljajo predvsem najmanj enoletno zamrznitev minimalne plače, poleg tega pa tudi prožnejšo in enostavnejšo ureditev dela na domu ter ureditev upokojevanja ob izpolnitvi minimalnih upokojitvenih pogojev.
29. 10. 2020

Zakonodajni predlog o minimalni plači

Evropska komisija je razgrnila zakonodajni predlog za vzpostavitev skupnega okvira o minimalni plači, ki naj bi vsem delavcem v EU zagotovil pravično plačilo in dostojno življenje. Komisija sicer ne sme določati plač v članicah ter ne predlaga ne enotne minimalne plače ne uskladitve sistemov določanja minimalnih plač.
01. 9. 2020

Ureditev minimalne plače v pravnem redu Evropske unije

Možnosti urejanja minimalne plače lahko razdelimo na dva vidika: ali jo določi država ali pa je določena v kolektivnih dogovorih. Minimalno plačo ima z zakonom urejeno 22 držav članic EU. V večini držav so minimalne plače pravica za vse delavce, ob čemer so ponekod za različne starostne skupine, na primer ...
Samo za aktivne naročnike