Minimalna plača

20. 1. 2021

Minimalna plača bo znašala 1024,24 evra bruto

Minister za delo Janez Cigler Kralj namerava novo višino minimalne plače določiti pri 1024,24 evra bruto, kar predstavlja v neto znesku 120 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. Država namerava delodajalcem dvig minimalne plače subvencionirati v višini 40 odstotkov.
04. 1. 2021

Minimalna plača v letu 2021

Od 1. 1. 2021 se je za izračun minimalne plače začela uporabljati nova formula, na podlagi katere bo morala za najmanj 20, a ne za več kot 40 odstotkov, presegati izračunane minimalne življenjske stroške. Po trenutnem izračunu bi neto minimalna plača znašala 736 evrov.
29. 10. 2020

Združenje delodajalcev za interventno zamrznitev minimalne plače

Združenje delodajalcev Slovenije je vlado pozvalo, naj v šesti protikoronski paket vključi ukrepe, ki jih ni v dosedanje. Izpostavljajo predvsem najmanj enoletno zamrznitev minimalne plače, poleg tega pa tudi prožnejšo in enostavnejšo ureditev dela na domu ter ureditev upokojevanja ob izpolnitvi minimalnih upokojitvenih pogojev.
29. 10. 2020

Zakonodajni predlog o minimalni plači

Evropska komisija je razgrnila zakonodajni predlog za vzpostavitev skupnega okvira o minimalni plači, ki naj bi vsem delavcem v EU zagotovil pravično plačilo in dostojno življenje. Komisija sicer ne sme določati plač v članicah ter ne predlaga ne enotne minimalne plače ne uskladitve sistemov določanja minimalnih plač.
01. 9. 2020

Ureditev minimalne plače v pravnem redu Evropske unije

Možnosti urejanja minimalne plače lahko razdelimo na dva vidika: ali jo določi država ali pa je določena v kolektivnih dogovorih. Minimalno plačo ima z zakonom urejeno 22 držav članic EU. V večini držav so minimalne plače pravica za vse delavce, ob čemer so ponekod za različne starostne skupine, na primer ...
Samo za aktivne naročnike