Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

05. 2. 2020

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov

Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij–december 2019, na podlagi katerega se določi regres za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2020, je 0,992.Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar–junij 2020 je 4,57 evra na dan.