Izvršbe

14. 5. 2021

Prenehanje ukrepa odloga izvršbe

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19[1] je bila z dnem 31. 12. 2020 odložena izvršba za dolžnike, ki so fizične osebe. Odlog izvršbe pomeni, da se odloži oprava vseh izvršilnih dejanj. Ker je takšen odlog nastopil že na podlagi zakona ...
Samo za aktivne naročnike