Podaljšanje veljavnosti interventnih ukrepov na področju plačilnih ugodnosti

04. 1. 2021

Vlada je 28. 12. 2020 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Podaljšanje velja za obdobje treh mesecev, to je do 31. 3. 2021.

Zavezanec lahko z vlogo zaprosi za obročno plačilo ali odlog plačila davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. V času obročnega plačila ali odloga plačila tečejo obresti po obrestni meri 2 % letno (oz. po obrestni meri v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, če je ta višja od 2 %).

Za globe in druge prekrškovne obveznosti pride v poštev le obročno plačilo.

Na voljo so naslednje možnosti:

 • obročno plačilo ali odlog plačila zaradi epidemije bolezni COVID-19 (ukrep velja do 31. 3. 2021),
  Vlogi se ugodi, če je zavezanec izgubil sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19. V času odloga plačila ali obročnega plačila obresti ne tečejo.
 • obročno plačilo ali odlog plačila davka v primeru hujše gospodarske škode (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila),
  Vlogi se ugodi, če zavezanec uspe dokazati, da bi s pomočjo obročnega plačila oz. odloga plačila davka lahko preprečil hujšo gospodarsko škodo (npr. stečaj), ki grozi njegovemu podjetju.
 • obročno plačilo davka v primeru preventivnega finančnega prestrukturiranja ali poenostavljene prisilne poravnave (največ 60 mesečnih obrokov),
  Vlogi se ugodi, če zavezanec predloži pravnomočen sklep, s katerim je potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju ali sklep o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi.
 • obročno plačilo ali odlog plačila davka z zavarovanjem (največ 24 mesečnih obrokov oz. 24 mesečni odlog plačila),
  Vlogi se ugodi, če zavezanec plačilo ustrezno zavaruje (s hipoteko, bančno garancijo itd.).
 • obročno plačilo glob in drugih prekrškovnih obveznosti (največ 12 mesečnih obrokov).
  Obrok mora znašati najmanj 200 EUR. Drugih pogojev ni.

Vir: Furs

Nazaj