Davki

14. 3. 2023

Olajšava za digitalni in zeleni prehod

Podrobnejši opis obravnava uveljavljanje olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v skladu s 55.c členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2. Smiselno enaka obravnava velja tudi glede uveljavljanja olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod v skladu s 65.a členom Zakona o dohodnini ...
16. 2. 2023

Obveščanje zavezancev, naj potrdijo elektronski naslov za eVročanje

Danes je Finančna uprava po elektronski pošti poslala obvestila zavezancem, ki so se prijavili v eVročanje, vendar svojega elektronskega naslova za obveščanje niso potrdili.
07. 2. 2023

Obresti, dobiček iz kapitala, dividende, najemnine, IFI - napovedi oddajte do 28. februarja 2023

Napovedi je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki.Do 28. februarja 2023 je treba vložiti napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter ...
06. 2. 2023

Elektronska oddaja dokumentov prek eDavkov in vključevanje v eVročanje

Obveščamo vas, da je bila na eDavkih spremenjena funkcionalnost pri oddaji vloge za vzdrževane družinske člane. Zavezanec, ki vlogo za vzdrževane družine člane (VDČ) odda elektronsko in še ni prijavljen v eVročanje, se pred oddajo VDČ najprej prijavi v eVročanje.
05. 1. 2023

Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine

30. 12. 2022 je bil v uradnem listu objavljen:Pravilnik o spremembah Pravilnika o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
04. 1. 2023

Uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2022

Rok za oddajo vloge je ponedeljek 6. 2. 2023. Če jo boste oddali preko eDavkov, lahko to storite do 20. 2. 2023, saj bo elektronski portal ostal odprt v času vnosa podatkov iz papirnatih vlog. Na mobilni aplikaciji eDavki in na spletnem portalu eDavki je na voljo predizpolnjena vloga.
03. 1. 2023

Dohodninska lestvica za leto 2023

V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16 ...
05. 12. 2022

Obdavčenost odpravnin z delodajalci povezanih oseb po oceni Zagovornika ni diskriminatorna

Zakon o dohodnini določa, da odpravnine ob odpovedi pogodbe o zaposlitvi do višine desetih povprečnih mesečnih plač niso obdavčene, kar pa ne velja za odpravnine, ki se izplačajo delavcu, ki je z delodajalcem povezana oseba. To po oceni Zagovornika ni diskriminatorno. Za potrditev diskriminacije je treba najprej potrditi, da ureditev ...
12. 9. 2022

Novosti, ki jih prinaša prenovljena eKartica

Knjigovodska kartica – eKartica v eDavkih davčnim zavezancem omogoča vpogled v stanje terjatev in obveznosti, evidentiranih v knjigovodski evidenci Finančne uprave iz naslova davkov, prispevkov, trošarin in okoljskih dajatev. Da bi bila eKartica za zavezance še bolj uporabna, so od zdaj na voljo nove funkcionalnosti eKartice, ki so bile razvite tudi ...
27. 5. 2022

Rok za doplačilo dohodnine se izteče 2. 6. 2022

Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 3. 2022 in imajo doplačilo dohodnine, želimo obvestiti, da se rok za plačilo izteče 2. 6. 2022.Sicer pa je rok doplačila natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezanci, ki so zoper informativni ...