Davki

05. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 dalje možnost elektronske oddaje KIDO zahtevkov za zmanjšanje/oprostitev davka (KIDO 1 do KIDO 8) preko portala eDavki

FURS bo zagotovil možnost elektronske oddaje t. i. KIDO zahtevkov preko portala eDavki, s katerimi zavezanci nerezidenti uveljavljajo ugodnosti po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
05. 1. 2022

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2022

V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14 ...
05. 1. 2022

Davčne spremembe v letu 2022

Konec oktobra je bila sprejeta sprememba ZDDPO (v nadaljevanju novela ZDDPO-2S), ki z davčnim letom 2022 (1) rahlja pravila obstoječih davčnih olajšav in dodaja dve novi davčni olajšavi, (2) prenaša del Direktive 2016/1164/EU v slovenski pravni red in (3) spreminja določbe na področju priznavanja stroškov iz naslova rezervacij ...
Samo za aktivne naročnike
03. 12. 2021

Davčna osnova in akontacija dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja

Davčna osnova od dohodka iz delovnega razmerja je prejet dohodek vključno z ugodnostmi (bonitetami) in povračili stroškov (v delu, ki se všteva v davčno osnovo), zmanjšan za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je na podlagi posebnih predpisov dolžan plačevati delojemalec (prvi odstavek 41. člena ZDoh-2).V davčno osnovo ...
19. 11. 2021

Dohodnina - drugi dohodki

Med druge dohodke fizičnih oseb so po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) uvrščeni vsi tisti dohodki, ki jih ni mogoče uvrstiti  v druge skupine dohodkov po tem zakonu: dohodke iz zaposlitve, dohodke iz dejavnosti, dohodke, iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodke iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa ...
16. 11. 2021

Izplačilo poslovne uspešnosti v gospodarskih družbah

Podjetja poslovno uspešnost izplačujejo v primeru pozitivnega in uspešnega poslovanja.V praksi poznamo različne izraze, kadar se podjetje odloči, da ob koncu leta nagradi svoje zaposlene. Najpogostejši izrazi so: 13. plača, božičnica, poslovna uspešnost, nagrada ob koncu leta in podobno. Samo poimenovanje zakon ne opredeljuje, opredeljuje pa vrsto poročanja in ...
Samo za aktivne naročnike
30. 6. 2021

Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče danes

Če ste prejeli informativni izračun dohodnine v začetku junija (datum odpreme 31. 5. 2021) in ga še niste preverili, svetujemo, da to storite čim prej. Le do 30. 6. 2021 še lahko podate ugovor. Več informacij najdete v sporočilu Finančne uprave RS z dne 31. 5. 2021.Vir: FURS
19. 4. 2021

Ministrstvo za finance je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema

Predvidene rešitve imajo večji in dolgoročnejši pomen za konkurenčnost ter rast in razvoj slovenskega gospodarstva. Gospodarstvo bi spodbudili k dodatnemu investiranju, kar bo pozitivno vplivalo na prihodke.
19. 2. 2021

Pomembni poudarki pri pripravi letnega poročila, za leto 2020

Redni letni popis Popis morajo opraviti vsi poslovni subjekti, ki sestavljajo računovodske izkaze. V javnem sektorju zakonsko podlago predstavljajo: Zakon o računovodstvu (36.- 40. čl.) in SRS (med ukrepe za preverjanje zanesljivosti podatkov v računovodskih izkazih spada tudi popis (inventura) sredstev in dolgov. Čas popisa Javni zavodi morajo po Zakonu ...
Samo za aktivne naročnike
21. 1. 2021

Vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020

Na portalu eDavki je zagotovljen vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020.Podatki so sestavljeni na podlagi individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila finančni upravi predloženi ...