Davki

30. 6. 2021

Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče danes

Če ste prejeli informativni izračun dohodnine v začetku junija (datum odpreme 31. 5. 2021) in ga še niste preverili, svetujemo, da to storite čim prej. Le do 30. 6. 2021 še lahko podate ugovor. Več informacij najdete v sporočilu Finančne uprave RS z dne 31. 5. 2021.Vir: FURS
19. 4. 2021

Ministrstvo za finance je pripravilo predloge za nadgradnjo davčnega sistema

Predvidene rešitve imajo večji in dolgoročnejši pomen za konkurenčnost ter rast in razvoj slovenskega gospodarstva. Gospodarstvo bi spodbudili k dodatnemu investiranju, kar bo pozitivno vplivalo na prihodke.
19. 2. 2021

Pomembni poudarki pri pripravi letnega poročila, za leto 2020

Redni letni popis Popis morajo opraviti vsi poslovni subjekti, ki sestavljajo računovodske izkaze. V javnem sektorju zakonsko podlago predstavljajo: Zakon o računovodstvu (36.- 40. čl.) in SRS (med ukrepe za preverjanje zanesljivosti podatkov v računovodskih izkazih spada tudi popis (inventura) sredstev in dolgov. Čas popisa Javni zavodi morajo po Zakonu ...
Samo za aktivne naročnike
21. 1. 2021

Vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020

Na portalu eDavki je zagotovljen vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020.Podatki so sestavljeni na podlagi individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila finančni upravi predloženi ...
12. 1. 2021

Uveljavljanje olajšave za otroke

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. februar, vendar je letos zaradi epidemioloških razmer ne bo mogoče osebno prinesti na finančni urad.
04. 1. 2021

Podaljšanje veljavnosti interventnih ukrepov na področju plačilnih ugodnosti

Vlada je 28. 12. 2020 s sklepom podaljšala veljavnost ukrepov iz 67. in 68. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki davčnim zavezancem omogočajo lažje izpolnjevanje davčnih obveznosti. Podaljšanje velja za obdobje treh mesecev, to je do 31. 3. 2021.
22. 12. 2020

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave 2021

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021 V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – ...