Davki

27. 5. 2022

Rok za doplačilo dohodnine se izteče 2. 6. 2022

Davčne zavezance, ki so prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 3. 2022 in imajo doplačilo dohodnine, želimo obvestiti, da se rok za plačilo izteče 2. 6. 2022.Sicer pa je rok doplačila natisnjen na plačilnem nalogu, ki je sestavni del informativnega izračuna dohodnine. Zavezanci, ki so zoper informativni ...
30. 3. 2022

Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022

V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14 ...
28. 3. 2022

Vštevanje bolniške v letno osnovo dohodnine pri s.p.

Če sem s.p in sem bil na bolniški nekaj mesecev ali moram pridobljen znesek za stalež vpisati v napoved dohodnine?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 3. 2022

Veljati je začela novela zakona o dohodnini

Prinaša kar nekaj razbremenitev tako pri obdavčitvi plač kot kapitala. Prek postopnega dviga splošne olajšave se bodo zvišale neto plače, manj bo med drugim obdavčeno trgovanje z vrednostnimi papirji in oddajanje nepremičnin. Rešitve veljajo tudi za nazaj, od začetka tega leta.
18. 3. 2022

Davčna olajšava za zaposlovanje v letu 2022

Z novelo ZDDPO-2S[1] so se spremenili pogoji koriščenja olajšave za zaposlovanje po 55. členu ZDDPO-2[2] za obdobja od 1.1.2022 dalje. Davčni zavezanec, ki na novo zaposli osebo (pod pogojem, da oseba v obdobju zadnjih 24 mesecev ni bila zaposlena pri zavezancu ali povezani osebi):- mlajšo od ...
Samo za aktivne naročnike
04. 3. 2022

Obdavčitev nagrade družbenikom

Izplačilo nagrade družbenikom je obdavčeno po zakonu o dohodnini (ZDoh-2), ki je obdavčeno z 27,50 odstotkov davčnega odtegljaja (dokončen davek). Družba je na skupščini družbenikov potrjevala letno poročilo za preteklo leto in odločala o delitvi bilančnega dobička na dan 31. 12. Družbeniki so izglasovali, da bodo del dobička izplačali ...
Samo za aktivne naročnike
16. 2. 2022

Pomoč, prejeta na podlagi interventnih ukrepov, in njena obravnava v davčnem obračunu za leto 2021

Skladno z računovodskimi standardi predstavljajo vse pomoči, ki so bile prejete na podlagi interventnih ukrepov, prihodke davčnega zavezanca, kar pomeni, da jih je treba vključiti v davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) pod zaporedno št. 1 ...
10. 2. 2022

Dohodnina v praksi

1 Zavezanci za dohodninoZavezanci za dohodnino so fizične osebe, ki so rezidenti ali nerezidenti in to ne glede na starost. Z dohodnino so obdavčeni vsi dohodki, razen tistih, ki jih Zakon o dohodnini[1] uvršča med oproščene plačila dohodnine in tistih, ki ne štejejo za dohodke, obdavčene po navedenem ...
Samo za aktivne naročnike
05. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 dalje možnost elektronske oddaje KIDO zahtevkov za zmanjšanje/oprostitev davka (KIDO 1 do KIDO 8) preko portala eDavki

FURS bo zagotovil možnost elektronske oddaje t. i. KIDO zahtevkov preko portala eDavki, s katerimi zavezanci nerezidenti uveljavljajo ugodnosti po mednarodnih pogodbah o izogibanju dvojnega obdavčevanja.
05. 1. 2022

Davčne spremembe v letu 2022

Konec oktobra je bila sprejeta sprememba ZDDPO (v nadaljevanju novela ZDDPO-2S), ki z davčnim letom 2022 (1) rahlja pravila obstoječih davčnih olajšav in dodaja dve novi davčni olajšavi, (2) prenaša del Direktive 2016/1164/EU v slovenski pravni red in (3) spreminja določbe na področju priznavanja stroškov iz naslova rezervacij ...
Samo za aktivne naročnike