Plače in davki

19. 2. 2021

Pomembni poudarki pri pripravi letnega poročila, za leto 2020

Redni letni popis Popis morajo opraviti vsi poslovni subjekti, ki sestavljajo računovodske izkaze. V javnem sektorju zakonsko podlago predstavljajo: Zakon o računovodstvu (36.- 40. čl.) in SRS (med ukrepe za preverjanje zanesljivosti podatkov v računovodskih izkazih spada tudi popis (inventura) sredstev in dolgov. Čas popisa Javni zavodi morajo po Zakonu ...
Samo za aktivne naročnike
17. 2. 2021

Povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije po PKP8

Kdo je upravičen do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije?Na podlagi 29. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP je delodajalec za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače ...
Samo za aktivne naročnike
17. 2. 2021

Višina delnega povračila nadomestila plače pri začasnem čakanju na delo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) je podalo pojasnila v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (ZDUOP).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 2. 2021

Dvig minimalne plače bo vplival na kreditno sposobnost potrošnikov

Skladno z Zakonom o minimalni plači je s 1. januarjem 2021 prišlo do dviga minimalne plače z 940,58 na 1.024,24 Evra.V skladu s Sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva mora kot neto preostanek po poplačilu kreditne obveznosti potrošniku ostati 76 odstotkov bruto plače oz. 778,42 ...
04. 2. 2021

Nevštevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja

S tem navodilom ZZZS dopolnjuje dosedanje informacije o nevštevanju dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v osnovo za nadomestila plač v breme ZZZS.V primeru, da je osnova za nadomestilo plače v breme ZZZS iz leta 2020 ali iz leta 2021, se v to osnovo ne štejejo naslednji dodatki:DODATKI IZ PKP ...
21. 1. 2021

Vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020

Na portalu eDavki je zagotovljen vpogled v podatke za odmero dohodnine za leto 2020.Podatki so sestavljeni na podlagi individualnih podatkov v REK obrazcih z datumom izplačila od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Vključeni so REK obrazci, ki so bili z navedenim kriterijem datuma izplačila finančni upravi predloženi ...
20. 1. 2021

Minimalna plača bo znašala 1024,24 evra bruto

Minister za delo Janez Cigler Kralj namerava novo višino minimalne plače določiti pri 1024,24 evra bruto, kar predstavlja v neto znesku 120 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov. Država namerava delodajalcem dvig minimalne plače subvencionirati v višini 40 odstotkov.
12. 1. 2021

Oddaja izjave o izplačilu kriznega dodatka

Za povračilo izplačanega kriznega dodatka zaposlenim delavcem bo delodajalec preko portala eDavki predložil v elektronski obliki izjavo, s katero bo izjavil, da je zaposlenim izplačal krizni dodatek. Izjava bo na voljo na FURS predvidoma v zadnjem tednu januarja, o čemer vas bomo sproti obveščali.
12. 1. 2021

Uveljavljanje olajšave za otroke

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane je 5. februar, vendar je letos zaradi epidemioloških razmer ne bo mogoče osebno prinesti na finančni urad.
12. 1. 2021

Pojasnila Ministrstva za finance glede izplačila kriznega dodatka

Objavljamo odgovore na številna vprašanja, ki so objavljena na spletni strani MF:Vštevanje poslovne uspešnosti v plačoZakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list Republike Slovenije, številka 203/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUPOPDVE) v prvem odstavku 85. člena določa, da vsakemu zaposlenemu ...