Evidenca kolektivnih pogodb

13. 5. 2022

Na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – Zarbit) se kolektivne pogodbe, sklenjene za območje države, vpisujejo v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za delo.

Spodnji seznam kolektivnih pogodb sklenjenih za območje države z navezavo na Uradne liste Republike Slovenije je bil posodobljen dne 21.12. 2021.

 1. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine (Uradni list RS, št. 111/06, 127/06 - popr., 109/07, 21/08 - razširjena veljavnost, 94/08, 34/09, 68/09 - razlaga, 26/11 - razlaga, 30/11, 104/11 - razlaga, 51/12, 47/13, 105/13, 24/14 - nova, 38/14 - razširjena veljavnost, 24/16 - aneks, 40/17, 69/17, 52/18 - nova, 67/18 - razširjena veljavnost, 40/21 – naknadni pristop)
 2. Kolektivna pogodba za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 45/2006, 74/2006 - popr., 75/2006 - popr., 49/2007, 42/2008, 71/2008, 43/2009, 52/2010, 36/2011 - nova, 107/2011, 109/2012, 67/16 - 8/18, 24/18 – naknadni pristop, 44/18, 24/19 – nova, 40/21 – nova, 186/21 - nova)
 3. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/2005, 100/2005, 100/2005, 83/2006, 71/2007, 18/2008, 76/2008, 64/2009 - tarifna priloga, 62/2011 - tarifna priloga, 75/2013 - odpoved,101/15, 15/17-naknadni pristop, 80/17, 30/18 - razširjena veljavnost, 5/19, 81/19, 132/20 – razširjena veljavnost, 67/21)
 4. Kolektivna pogodba komunalnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/2004, 8/2005, 71/2005, 14/2006, 82/2006, 66/2007, 18/2008, 5/2009, 10/2010, 10/2010 - tarifna priloga, 95/2010, 14/2011 - tarifna priloga, 62/2011 - aneks k tarifni prilogi, 74/2011 - aneks k tarifni prilogi, 19/2012, 43/2012, 4/2013, 111/2013, 43/15, 12/17, 80/17, 3/19, 81/19, 105/21 - nova)
 5. Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije (Uradni list RS, št. 83/1997, 84/2001, 87/2004, 139/2004, 71/2005, 100/2005, 83/2006, 83/2007, 124/2007, 42/2008, 55/2009, 52/2010, 82/2010, 37/2011, 109/2011, 90/2012 - razširjena veljavnost za določene dejavnosti, 99/2012, 111/2013, 43/2014 - razširjena veljavnost, 17/16 - nova, 36/16 - razširjena veljavnost, 49/16, 35/17, 71/17, 56/2018 - nova, 13/19 - razširjena veljavnost, 16/19, 12/20, 93/20)
 6. Kolektivna pogodba za dejavnost kovinskih materialov in livarn Slovenije (Uradni list RS, št. 14/2006, 87/2006, 76/2007, 46/2008, 70/2008, 53/2009 - razširjena veljavnost, 10/2010, 70/2011, 84/2011, 70/2012, 59/2013, 78/14 - nova KP, 39/15 - razširjena veljavnost, 22/17, 84/18, 82/19, 105/21)
 7. Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 7/1998, 78/2000, 37/2002, 101/2004, 79/2005, 91/2006, 10/2007, 86/2007, 16/2008, 85/2008, 97/2008, 14/2009, 65/2009, 91/2010, 25/2011, 48/2011, 111/2013, 35/2014 - razširjena veljavnost, 52/16, 4/18, 2/19, 168/20)
 8. Kolektivna pogodba grafične dejavnosti (Uradni list RS, št. 51/1998, 64/2001, 103/2004, 79/2005, 95/2006, 10/2007, 93/2007, 35/2008, 97/2008, 77/17, 84/18, 52/19, 175/20, 196/21)
 9. Kolektivna pogodba za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2005, 95/2006, 71/2007, 82/2007, 32/2008, 70/2008, 47/2009 - razširjena veljavnost, 75/2009, 10/2010, 84/2011, 104/2011, 32/2013, 26/15, 58/17, 84/18, 24/19 - naknadni pristop, 58/20)
 10. Kolektivna pogodba časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/2000, 77/2000 - popr., 24/2001, 46/2001, 78/2001, 33/2004, 117/2004, 79/2005, 95/2006, 118/2006, 10/2007, 93/2007, 35/2008, 97/2008, 8/2010, 55/2011, 17/2012, 17/2012, 63/2013, 83/16, 57/18, 173/20, 105/21)
 11. Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 108/2005, 97/2006, 90/2007, 33/2008, 70/2008, 53/2009, 10/2010, 84/2011, 51/2013, 6/15 - nova, 80/15 - razširjena veljavnost, 6/17, 66/17, 82/18, 24/19 - naknadni pristop)
 12. Kolektivna pogodba za zavarovalstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 60/1998, 6/2005, 83/2005, 100/2006, 45/2008, 24/2011 – nova, 192/21 - nova)
 13. Kolektivna pogodba dejavnosti cestnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 135/2004, 50/2005, 87/2005, 89/2005, 97/2005, 91/2006, 111/2006, 19/2007, 7/2008, 22/2008, 103/2008, 98/15, 50/16 - odpoved KP)
 14. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije (Uradni list RS, št. 44/1998, 64/2004, 132/2004, 79/2005, 79/2005, 106/2006, 104/2007, 79/2008, 108/2008, 77/2010 - odpoved, 55/2013, 6/2014, 24/2014 - razširjena veljavnost, 16/15, 4/16, 15/17, 29/18)
 15. Kolektivna pogodba za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti (5/1998, 6/2001, 108/2001, 35/2002, 5/2003, 114/2003, 106/2004, 46/2005, 94/2005, 10/2006, 121/2006, 127/2006, 138/2006 - popr., 67/2008, 55/2009, 28/2010 - razširjena veljavnost, 5/2014 – odpoved, 18/2014 - nova, 24/2014, 25/2014 - razširjena veljavnost, 45/17 - naknadni pristop)
 16. Kolektivna pogodba za lesarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 132/2006, 28/2007 - popr., 66/2007, 32/2008, 36/2009, 34/2010, 22/2011, 26/2012, 30/2013, 25/2014, 6/15 - odpoved KP,43/15), 61/15, 67/16, 26/17, 58/17 - nova, 51/18, 45/19)
 17. Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije (Uradni list RS, št. 6/2007, 99/2008, 35/2009, 49/2009, 95/2009 - razširjena veljavnost, 3/2011, 14/2012, 52/2012 - razširjena veljavnost, 7/2014, 3/15, 4/16, 5/17, 75/17, 197/20 – nova, 163/21 – razširjena veljavnost, 192/21 - nova)
 18. Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 15/1994, 57/1995, 19/1996, 56/1998, 76/1998, 102/2000, 62/2001, 77/2007, 60/2008, 75/2008, 89/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi,89/2010- sklep o preklicu odpovedi, 107/2011, 26/2012 - razlaga, 40/2012, 10/2013 - razlaga, 46/2013, 99/2013 - razlaga, 106/15, 46/17, 54/14, 80/18, 160/20, 88/21, 118/21 – naknadni pristop, 178/21 - naknadni pristop, 181/21)
 19. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/1991-I, 53/1992, 34/1993, 12/1994, 15/1994, 27/1994, 59/1994, 80/1994, 64/1995, 37/1997, 3/1998, 3/1998, 39/1999, p. 40/1999, 67/2000, 81/2000, 23/2001, 43/2001, 99/2001, 19/2002, 73/2003, 115/2005, 65/2007, 40/2012, 46/2013, 107/2013 - razlaga aneksa, 95/14, 91/15, 88/16, 27/17, 29/18 - naknadni pristop, 80/18, 31/19, 97/20, 160/20, 88/21)
 20. Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/2004, 103/2009, 11/2012 - aneks h kolektivni pogodbi, 18/16, 128/21 – naknadni pristop)
 21. Kolektivna pogodba za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa (Uradni list RS, št. 92/2015, spremembe in dopolnitev 92/15, spremembe in dopolnitve 92/15)
 22. Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 60/1998, 73/1998, 63/1999, 73/2000, 94/2007, 60/2008, 89/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 3/2011, 105/2011 - razlaga, 107/2011, 40/2012, 3/2013 - razlage, 10/2013 - razlaga, 46/2013, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21, 178/21 – naknadni pristop, 181/21)
 23. Kolektivna pogodba za dejavnost železniškega prometa (Uradni list RS, št. 95/2007, 48/18)
 24. Kolektivna pogodba premogovništva Slovenije (Uradni list RS, št. 44/1996, 100/2004, 81/2005, 105/2007, 45/15, 88/15, 60/16 - razširjena dejavnost, 32/19 - nova)
 25. Kolektivna pogodba elektrogospodarstva Slovenije (Uradni list RS, št. 38/1996, 100/2004, 81/2005, 105/2007, 45/15, 41/17, 2/18 - razširjena veljavnost, 109/20)
 26. Kolektivna pogodba za gozdarstvo Slovenije (Uradni list RS, št. 16/2005, 37/2006, 19/2008, 99/2008, 30/2009, 46/2010, 12/13, 25/14 - razširjena veljavnost, 44/15)
 27. Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 22/2011, 59/2011, 3/2012 (neuradno prečiščeno besedilo sklepa), 6/2012, 40/2012, 46/2013, 95/14, 91/15, 39/16 - naknadni pristop, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18)
 28. Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede (Uradni list RS, št. 57/2008)
 29. Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 60/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 51/16, 46/17, 80/18)
 30. Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/1994, 49/1995, 34/1996, 45/1996-popr., 51/1998, 28/1999, 39/2000, 56/2001, 64/2001, 78/2001-popr., 56/2002, 60/2008, 61/2008, 33/2010, 83/2010 - sklep o odpovedi,89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 79/2011, 40/2012, 46/2013, 106/15, 39/16 - naknadni pristop, 45/17, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21)
 31. Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 14/1994, 15/1994, 22/1996, 23/1996 - popr., 39/1998, 46/1998 - popr., 97/2000, 60/2008, 36/2009, 44/2009, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 91/2010, 1/2011 - popr., 5/2012, 40/2012, 46/2013, 16/17, 16/17- aneks k posebnemu tarifnemu delu, 80/18, 160/20, 88/21, 178/21 – naknadni pristop)
 32. Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/1994, 39/1996, 82/1999, 102/2000, 52/2001, 64/2001, 60/2008, 61/2008, 32/2009, 32/2009, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 40/2012, 51/2012 - razlaga, 46/2013, 106/15, 40/17 - naknadni pristop, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21)
 33. Kolektivna pogodba za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 45/1992, 50/1992-popr., 5/1993, 50/1994, 45/1996, 51/1998, 73/1998-popr., 106/1999, 107/2000, 64/2001, 84/2001, 85/2001-popr., 61/2008, 61/2008, 67/2008, 83/2010 - sklep o odpovedi, 89/2010 - sklep o preklicu odpovedi, 40/2012, 46/2013, 106/15, 46/17, 80/18, 160/20, 88/21)
 34. Kolektivna pogodba za dejavnost obvezne socialne varnosti (Uradni list RS, št. 60/08, 83/10 - sklep o odpovedi, 89/10- sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 46/17, 80/18)
 35. Kolektivna pogodba za dejavnost poklicnega gasilstva (Uradni list RS, št. 60/08, 83/10 - sklep o odpovedi, 89/10 - sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 5/18, 80/18)
 36. Kolektivna pogodba za dejavnost okolja in prostora (Uradni list RS, št. 60/08, 83/10 - sklep o odpovedi, 89/10 - sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 46/17, 80/18)
 37. Kolektivna pogodba za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/08, 83/10 - sklep o odpovedi, 89/10 - sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 46/17, 80/18)
 38. Kolektivna pogodba za gozdarsko dejavnost (Uradni list RS, št. 60/08, 83/10 - sklep o odpovedi, 89/10 - sklep o preklicu odpovedi, 106/15, 46/17, 80/18, 108/20)
 39. Kolektivna pogodba za poštne in kurirske dejavnosti (Uradni list RS, št. 50/03, 94/04, 61/05, 84/08, 91/09, 74/14, 90/14, 6/15 - razširjena veljavnost, 74/16, 6/17 - razširjena veljavnost, 173/20)
 40. Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije (Uradni list RS, št. 5/11, (81/04 - stara pogodba, ki se deloma še uporablja), 14/13, 4/14, 95/14, 46/16, 24/18, 46/20)
 41. Kolektivna pogodba med delavci in družbami drobnega gospodarstva (Uradni list RS, št. 6/00, 18/04, 103/04, 94/10 - nova, 58/11, 4/18 - razširjena veljavnost za dejavnost vozniških šol)
 42. Kolektivna pogodba za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14)
 43. Kolektivna pogodba za dejavnost zasebnega varovanja (Uradni list RS, št. 5/16, 9/16 - razširjena veljavnost, 33/16 - naknadni pristop, 25/17 – naknadni pristop, 26/17)
 44. Kolektivna pogodba za dejavnost poslovanja z nepremičninami (Uradni list RS, št. 9/98, 35/00, 117/04, 87/05, 67/16 - nova KP, 27/17- odpoved, 38/17 - razširjena veljavnost, 33/18 – naknadni pristop, 46/19)
 45. Kolektivna pogodba dejavnosti za storitvene dejavnosti v kopenskem prometu (Uradni list RS, št. 200/20, 33/21 – razširjena veljavnost)

Nazaj