Pravočasna izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

03. 9. 2021

Vprašanje:

Na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje iz izobraževanja v RS (88/2021) je bilo potrebno zaposlene pozvati, da oddajo novo izjavo za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela.

Zaposlene smo pozvali tako, da smo jim na službene elektronske naslove poslali izjavo z dopisom, da jo čim prej (najkasneje do 5. 7. 2021) izpolnijo in vrnejo na upravo.

Zaposlena, ki izjave ni izpolnila, ni dobila izplačila potnih stroškov za junij.

Naknadno je 29. 7. 2021 poslala izpolnjeno izjavo, zato smo ji potne stroške za julij izplačali.

Ali ji potni stroški pripadajo tudi za junij ali od takrat, ko je dostavila izpolnjeno izjavo?

Nazaj