Obračun prevoza na delo in z dela

03. 9. 2021

Pravočasna izjava za povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

Na podlagi Dogovora o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje iz izobraževanja v RS (88/2021) je bilo potrebno zaposlene ...
Samo za aktivne naročnike
03. 9. 2021

Izplačilo potnih stroškov

Prejeli smo vprašanje glede izplačila potnih stroškov:Pri delodajalcu so imeli izplačilo potnih stroškov po avtobusni karti + kilometrina. Ali lahko tudi vnaprej izplačujejo oboje, se pravi kombinacija avtobusne karte + kilometrina (mesto bivališča do avtobusne postaje)? Ali je tako pravilno:Do 0,18 € /km neobdavčeno, na primer zaposleni se vozi 62 ...
Samo za aktivne naročnike