Novi elektronski storitvi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije - splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator

19. 7. 2021

ZPIZ je na svoji spletni strani objavil novi elektronski storitvi, splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator. Namen obeh navedenih elektronskih storitev zavoda je uporabnikom ponuditi varen, hiter, dostopen in enostaven informativni izračun datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine ter pričakovane višine pokojnine.

Splošni informativni pokojninski kalkulator

S splošnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem lahko, brez registracije v informacijskem sistemu zavoda, na podlagi ročnega vnosa podatkov izvedete enostaven postopek simulacije informativnega izračuna predvidenega datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine po veljavnem zakonu in višine pričakovane pokojnine. Dostop do storitve je mogoč prek povezave: Splošni informativni izračun višine pokojnine.

Osebni informativni pokojninski kalkulator

V osebnem informativnem pokojninskem kalkulatorju lahko, z registracijo v informacijskem sistemu zavoda s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma s spletno prijavo SI-PASS, pridobite avtomatski informativni izračun predvidenega datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine in pričakovane višine pokojnine, ki je izveden na podlagi vaših osebnih podatkov, zbranih v matični evidenci zavarovancev. Z ročnim vnosom podatkov o okoliščinah za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma povečanja odstotka odmere pokojnine, morebitni zavarovalni dobi, dopolnjeni v tujini, ter predvidenem zavarovanju v prihodnosti in ocenjenih povprečnih neto mesečnih zneskih osnov pa je mogoče izvesti tudi simulacijo osebnega informativnega izračuna. Dostop do storitve osebni informativni pokojninski kalkulator je mogoč z uporabo sistema za varno elektronsko poslovanje Moj eZPIZ, ki se nahaja na povezavi Moj e-zpiz.

Več: ZPIZ

Nazaj