Delovna doba

11. 7. 2022

Razlika med delovno in zavarovalno dobo

Delovna doba je doba, ki teče oz nastaja, ko je delavec v dejanskem delovnem razmerju na podlagi podpisane pogodbe o zaposlitvi. Delovna doba je pomembna za izplačevanje dodatka na delovno dobo, ki jo je delodajalec dolžan izplačevati. Višina dodatka za delovno dobo se določi v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti ...