Arhiviranje kadrovske dokumentacije

25. 2. 2022

Arhiviranje personalnih map zaposlenih in bivših zaposlenih v javnem sektorju

V prispevku bo predstavljeno: Ali lahko fizično personalno mapo zaposlenih oseb prenesemo/predamo drugemu organu v javnem sektorju, ki je sedaj njihov nov delodajalec na podlagi 153. člena ZJU? Ali smemo oziroma moramo obdržati kakšne dokumente iz personalne mape? Katere in za koliko časa?
Samo za aktivne naročnike
25. 2. 2022

Roki hrambe kadrovske dokumentacije

Avtor: Tanja Bohl
V prispevku pojasnjujemo, kako je s hrambo kadrovske dokumentacije, kot je našteta:- razpisi za prosta delovna mesta,- prošnje/ponudbe kandidatov za delo na prosta delovna mesta,- izjava o prihodu na delo – za tiste zaposlene, ki niso več zaposleni.
Samo za aktivne naročnike
24. 2. 2022

Upravljanje in hramba računovodske dokumentacije v javnem sektorju

Poslovno dokumentacijo in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanje, je dolžan hraniti vsak davčni zavezanec.
Samo za aktivne naročnike
14. 2. 2022

Upravljanje in hramba računovodske dokumentacije

Poslovno dokumentacijo in računovodske listine, ki nastanejo med poslovanjem, je dolžan hraniti vsak davčni zavezanec.
Samo za aktivne naročnike