Spremembe pravilnikov o normativih in standardih na področju vzgoje in izobraževanja

16. 1. 2023 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Spremenjeni so bili pravilniki, ki urejajo normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole, vzgojno-izobraževalnih programov pomoči za otroke s posebnimi potrebami, programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom in za izvajanje programa glasbene šole.

V zvezi z navedenimi spremembami je treba uvodoma povedati, da se glede na zahtevano izobrazbo in upoštevaje s pravilnikom določen normativ konkretna delovna mesta določijo v sistemizaciji delovnih mest. Zaposleni, ki bodo zasedli nova delovna mesta, sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, pri tem pa je treba upoštevati določbe ZSPJS glede določitve plače oziroma uvrstitve v plačni razred ter v primeru spremembe tarifnega razreda tudi prekinitev napredovalnega obdobja.

Nazaj