Vzgoja in izobraževanje

22. 3. 2022

Ali dejavnosti priprave obrokov spada med javno službo in tržno dejavnost?

Zanima nas razmejevanje dejavnosti obrokov med javno službo in tržno dejavnost. V vrtcu pripravljamo in kuhamo obroke tudi za sosednjo za osnovno šolo, ki je samostojni zavod.Ali naj uvrstimo pripravo šolske prehrane (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica) pod javno službo ali tržno?
Samo za aktivne naročnike
10. 2. 2022

Izobraževanje javnih uslužbencev

Zanima nas razlaga 101. člena ZJU, in sicer ali pridobitev naziva "notranji državni revizor" pomeni izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe. Ali je za financiranje tega programa oziroma pridobitve tega naziva za zaposlenega treba izvesti interni natečaj v smislu drugega odstavka 101. člena ZJU?
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2021

Za izplačila šolskega sklada od 1. 1. 2022 ni več treba obračunati dohodnine

S spremembo ZOFVI-M ter z novo opredelitvijo namena porabe sredstev šolskega sklada se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil, in sicer se ne glede na določbe 25. člena ZDoh-2 dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača tudi od izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada.
Samo za aktivne naročnike
09. 11. 2021

Sprememba ZOFVI-M omogoča, da se sredstva šolskega sklada oziroma sklada vrtca po novem namenijo tudi za pomoč socialno ogroženim otrokom

Zadnja sprememba ZOFVI namreč na novo opredeljuje namen porabe sredstev šolskega sklada, s čimer pa se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil.