Vzgoja in izobraževanje

17. 4. 2023

Podaljšan rok za prijavo za člane strokovnih svetov na področju izobraževanja

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje podaljšuje rok za prijavo na javni poziv za kandidiranje strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja za člane strokovnih svetov.Predloge s pripisom »strokovni svet za.……– javni poziv št. 013-27/2023« (z obvezno navedbo strokovnega sveta, za katerega je kandidatura oddana) posredujte najkasneje do 8. 5 ...
16. 2. 2023

Uvrstitev v plačne razrede na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Sprejet je bil Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 11/23).Na podlagi konkretnih primerov, s katerimi se srečujete ravnateljice in ravnatelji ter zaposleni v vrtcih, smo pripravili kratek povzetek uvrščanja v plačne razrede na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok ...
06. 2. 2023

Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 11/23

V Uradnem listu RS, št. 11/23, je bil objavljen Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki velja od 28. januarja 2023, pravico do plače glede na vrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede pa javni uslužbenci pridobijo s 1. januarjem 2023 in ...
Samo za aktivne naročnike
16. 1. 2023

Spremembe pravilnikov o normativih in standardih na področju vzgoje in izobraževanja

Spremenjeni so bili pravilniki, ki urejajo normative in standarde za izvajanje programa osnovne šole, vzgojno-izobraževalnih programov pomoči za otroke s posebnimi potrebami, programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom in za izvajanje programa glasbene šole.V zvezi z navedenimi spremembami je treba uvodoma ...
Samo za aktivne naročnike
10. 1. 2023

Dosežen dogovor glede plač pomočnic vzgojiteljic, protestnega shoda v soboto najverjetneje ne bo

Stališča zbližana tudi glede dviga plač mladih raziskovalcev in asistentovMed Svizom in vlado je prišlo do dogovora o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za štiri plačne razrede. Če predlog potrdita tako glavni odbor sindikata kot vlada, bo glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj predlagal odpoved za soboto napovedanega shoda.
16. 12. 2022

Zaposlitev vzgojitelja v razvojnem oddelku na delovno mesto učitelj

Zaposlili bi osebo na delovnem mestu učitelj (vzgojitelj za zgodnjo obravnavo), šifra DM: D027030. Osnovni plačni razred tega DM je od 32-37, mentor je od: 35-40, svetovalec je od: 38-43, svetnik je od: 41-46.Sedaj je na delovnem mestu vzgojitelj v razvojnem oddelku, naziv ima svetovalec s trenutnim plačnim razredom ...
Samo za aktivne naročnike
13. 12. 2022

Pridobivanje sredstev za delovanje šolskega sklada (praznične tržnice, bazarji, namenitev dela dohodnine)

Prodaja izdelkov otrok na šolskih prazničnih tržnicah oziroma bazarjihZakon o varstvu potrošnikov določa, da je podjetje dolžno za prodano blago oziroma opravljeno storitev potrošniku izdati račun, razen če ni z drugim predpisom drugače določeno. Podjetje je vsaka pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno ...
Samo za aktivne naročnike
27. 9. 2022

Postopek napredovanja v strokovni naziv za pomočnike vzgojiteljev po novem pravilniku s 1. 9. 2022

Zakon o Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), Uradni list RS, št. 207/21, je v 3. členu dopolnil 105. člen veljavnega ZOFVI, in sicer tako, da je dodatno določil, da lahko pomočnik vzgojitelja v vrtcu napreduje v naziv mentor in svetovalec ...
Samo za aktivne naročnike
19. 8. 2022

Sprememba pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive bo prinesla samo napredovanje pomočnikov vzgojiteljev v strokovne nazive, glede pogojev za napredovanje pa bo MIZŠ odprlo širšo javno razpravo

Po poročanju časnika Delo bodo na MIZŠ zaradi precejšnjega nasprotovanja strokovne javnosti glede zaostritve pogojev na napredovanje v višji naziv za vse strokovne delavce odprlo širšo javno razpravo, v tokratni spremembi pravilnika pa bodo le dopolnitve, ki se nanašajo na napredovanje pomočnic vzgojiteljic.Kot smo že objavili, je MIZŠ pripravilo ...
04. 8. 2022

Vlada sprejela sklep o plačilu stavke na področju vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je na redni seji 21. julija 2022 sprejela sklep, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače. Vlada je tudi razveljavila sklep o imenovanju predstavnikov v arbitražni svet.Ker stavkovne zahteve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti ...