Vzgoja in izobraževanje

27. 9. 2022

Postopek napredovanja v strokovni naziv za pomočnike vzgojiteljev po novem pravilniku s 1. 9. 2022

Zakon o Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), Uradni list RS, št. 207/21, je v 3. členu dopolnil 105. člen veljavnega ZOFVI, in sicer tako, da je dodatno določil, da lahko pomočnik vzgojitelja v vrtcu napreduje v naziv mentor in svetovalec ...
Samo za aktivne naročnike
19. 8. 2022

Sprememba pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive bo prinesla samo napredovanje pomočnikov vzgojiteljev v strokovne nazive, glede pogojev za napredovanje pa bo MIZŠ odprlo širšo javno razpravo

Po poročanju časnika Delo bodo na MIZŠ zaradi precejšnjega nasprotovanja strokovne javnosti glede zaostritve pogojev na napredovanje v višji naziv za vse strokovne delavce odprlo širšo javno razpravo, v tokratni spremembi pravilnika pa bodo le dopolnitve, ki se nanašajo na napredovanje pomočnic vzgojiteljic.Kot smo že objavili, je MIZŠ pripravilo ...
04. 8. 2022

Vlada sprejela sklep o plačilu stavke na področju vzgoje in izobraževanja

Vlada Republike Slovenije je na redni seji 21. julija 2022 sprejela sklep, da javnim uslužbencem, ki so 9. marca 2022 sodelovali v splošni stavki na področju vzgoje in izobraževanja, pripada nadomestilo plače. Vlada je tudi razveljavila sklep o imenovanju predstavnikov v arbitražni svet.Ker stavkovne zahteve Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti ...
22. 3. 2022

Ali dejavnosti priprave obrokov spada med javno službo in tržno dejavnost?

Zanima nas razmejevanje dejavnosti obrokov med javno službo in tržno dejavnost. V vrtcu pripravljamo in kuhamo obroke tudi za sosednjo za osnovno šolo, ki je samostojni zavod.Ali naj uvrstimo pripravo šolske prehrane (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica) pod javno službo ali tržno?
Samo za aktivne naročnike
10. 2. 2022

Izobraževanje javnih uslužbencev

Zanima nas razlaga 101. člena ZJU, in sicer ali pridobitev naziva "notranji državni revizor" pomeni izobraževanje za pridobitev dodatne izobrazbe. Ali je za financiranje tega programa oziroma pridobitve tega naziva za zaposlenega treba izvesti interni natečaj v smislu drugega odstavka 101. člena ZJU?
Samo za aktivne naročnike
11. 11. 2021

Za izplačila šolskega sklada od 1. 1. 2022 ni več treba obračunati dohodnine

S spremembo ZOFVI-M ter z novo opredelitvijo namena porabe sredstev šolskega sklada se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil, in sicer se ne glede na določbe 25. člena ZDoh-2 dohodnine kot dohodka v zvezi z izobraževanjem ne plača tudi od izplačila predšolskim otrokom, učencem, dijakom oziroma študentom iz šolskega sklada.
Samo za aktivne naročnike
09. 11. 2021

Sprememba ZOFVI-M omogoča, da se sredstva šolskega sklada oziroma sklada vrtca po novem namenijo tudi za pomoč socialno ogroženim otrokom

Zadnja sprememba ZOFVI namreč na novo opredeljuje namen porabe sredstev šolskega sklada, s čimer pa se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil.