Priprava finančnega in kadrovskega načrta - kaj morate vedeti?

16. 9. 2021 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

V skladu z Zakonom o javnih financah (ZJF) je finančni načrt akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katerim so predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto.

Finančni načrt ...

Nazaj