Preizkus znanja redarja

03. 9. 2020

Predogled vsebine

Občinski redar mora opraviti preizkus znanja, s katerim se preveri njegovo strokovno usposobljenost kandidata za:

  • opravljanje nalog občinskega redarstva,

  • uporabo pooblastil občinskega redarja,

  • ravnanje z napravami in tehničnimi sredstvi.

Preizkus znanja je sestavljen iz pisnega in praktičnega dela, pri čemer je uspešno opravljen pisni del, ki zajema ...

Nazaj