Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence

05. 1. 2021

Predogled vsebine

Uradni list RS, št. 204/2021:

 

S K L E P 

o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence 

I.

 

Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za ...

Nazaj