Regres za prehrano

05. 7. 2021

V skladu s prvim odstavkom 14. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 88/21, se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrambnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

Statistični urad Republike Slovenije je posredoval podatek, da je količnik rasti cen prehrambnih izdelkov (skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje januar – junij 2021) 1,020. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom znaša od 1. julija 2021 dalje 4,39 eura.

Usklajen znesek regresa za prehrano med delom, ki velja za javne uslužbence, bo skladno z določbo aneksa objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

Nazaj