Razlika med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela javnih uslužbencev

16. 9. 2022 | Avtor: Kaja Breznik Ladinik

Predogled vsebine

Ker je Vrhovno sodišče RS pred časom v sodbi VIII Ips 55/2021 z dne 14. 6. 2022 odločalo o revizijskem vprašanju, ali je javni uslužbenec upravičen do dodatka za povečan obseg dela in pri tem tudi pojasnilo razliko med redno delovno uspešnostjo in delovno uspešnostjo za povečan obseg dela, bom v konkretnem prispevku pojasnila, zakaj se je Vrhovno sodišče v sodbi popolnoma pravilno postavilo na stališče, da se redna delovna uspešnost nanaša na izvajanje rednih delovnih nalog, medtem ko se delovna uspešnost za povečan obseg dela nanaša na delo, ki ga javni uslužbenec opravi poleg svojih rednih delovnih nalog.

Nazaj