Razlaga Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Predogled vsebine

Obveščamo vas, da je bila dne 29. 4. 2022 v Uradnem listu RS, št. 58/2022, objavljena Razlaga Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 88/21; v nadaljnjem besedilu: Aneks h KPND) glede povračila stroškov prevoza po prvem in drugem odstavku 5. člena, po prvem odstavku 6. člena ter po prvem odstavku 7. člena Aneksa h KPND.

Nazaj