Odpravnina ob upokojitvi javnega uslužbenca - poudarki

04. 10. 2021

Odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne mesečne plače zaposlenega v RS za pretekle tri mesece oziroma tri zadnje mesečne plače javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.

Javni uslužbenec je v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup delovne dobe, upravičen do razlike do višine odpravnine, če so bila sredstva za dokup nižja od odpravnine.

Če javni uslužbenec po upokojitvi ponovno sklene delovno razmerje pri delodajalcu v javnem sektorju, mu ob ponovni upokojitvi odpravnina ne pripada.

Nazaj