Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 - oktober 2021

05. 10. 2021

Za obračun stroškov prevoza na delo in z dela ter kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene

Referenčni podatek maloprodajne cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov (NMB-95) za Slovenijo (EUR/liter): najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec

Na podlagi metodologije iz 5. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in na podlagi členov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev (Uradni list RS, št. 88/21) in 5. člena Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje (Uradni list RS, št. 173/20) je v priloženi preglednici navedena najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za posamezen mesec, datum objave na spletni strani MJU in mesec uporabe podatka (od 1. dne v mesecu) za obračun kilometrine.

najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za EUR/liter datum objave na spletni strani MJU mesec uporabe podatka za obračun kilometrine
september 2021 1,29358 5. 10. 2021 oktober 2021

Nazaj