Novosti na področju plač in povračil stroškov v javnem sektorju

01. 12. 2020 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

  • Odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 166/20

Z odlokom je bila na območju Republike Slovenije ponovno razglašena epidemija nalezljive bolezni COVID-19, saj je odlok iz oktobra 2020 17. novembra prenehal veljati. Ta odlok je začel veljati 18. novembra 2020 in ...

Nazaj