Jubiljena nagrada javnega uslužbenca

01. 10. 2021

Novost v ureditvi jubilejnih nagrad je:

Kot delovna doba, ki se upošteva za pridobitev pravice do jubilejne nagrade, šteje tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki opravljajo dejavnost v mreži javne službe

Delovna doba pri koncesionarjih se upošteva od uveljavitve aneksov - od meseca junija, preverjanje statusa koncesionarja z odločbo pristojnega ministrstva oziroma s pogodbo.

V veljavi ostaja ureditev glede višjih jubilejnih nagrad za člane reprezentativnih sindikatov, podpisnikov aneksov iz Uradnega lista RS, št. 46/13.

Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada v višini:

  • za 10 let delovne dobe 288,76 evrov,
  • za 20 let delovne dobe 433,13 evrov,
  • za 30 let delovne dobe 577,51 evrov,
  • za 40 let delovne dobe 577,51 evrov.

Jubilejna nagrada se izplača zaposlenemu ob izplačilu plače v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev.

Delovna doba za izplačilo jubilejne nagrade je delovna doba, ki jo je zaposleni izpolnil pri delodajalcih v javnem sektorju (šteje se delovna doba ne glede na delovni čas) in pri koncesionarjih.

Javni sektor kot ga določata ZJU in ZSPJS + aneks h KPND (Uradni list RS, št. 88/21).

Nazaj