Veljavna plačna lestvica v javnem sektorju

11. 5. 2022 | Avtor: Mojca Ramšak Pešec

Predogled vsebine

Vrednosti plačnih razredov v bruto in neto zneskih, upoštevaje spremenjeno dohodninsko zakonodajo

Plača javnih uslužbencev je sestavljena iz osnovne plače, dodatkov in dela plače za delovno uspešnost. Osnovna plača javnega uslužbenca je določena z vrednostjo plačnega razreda, v katerega je uvrščen javni uslužbenec. Vrednosti plačnih razredov so določeni v ...

Nazaj