Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

02. 12. 2020 | Avtor: Štefka Korade Purg

Predogled vsebine

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, ki velja od 28. novembra 2020, spreminja 1. člen do sedaj veljavne uredbe tako, da določa naslednje:

 

  • uredba določa pogoje, merila in obseg dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega ...

Nazaj