Obvestilo o osveženih verzijah aplikacij za izračun redne delovne uspešnosti

02. 6. 2021

26. 1. 2020

Osvežene so tabele za mesečni obračun redne delovne uspešnosti za leto 2021

Spremembe glede na predhodno verzijo

  • Zaporedne številke javnih uslužbencev se avtomatično prenašajo.
  • Zaporedne številka javnega uslužbenca se uporabi pri kreiranju letnega obvestila.
  • Zneski na letnem obvestilu so zaokroženi, tako da je njihova vsota enaka dejansko izplačanemu letnemu znesku.
  • Dodani so seznami javnih uslužbencev s števili nadpovprečnih ocen, ki so jih za posamezno obdobje prejeli (listi SEZNAM 1 - SEZNAM 12 s seznami so »odklenjeni«, tako da se lahko filtrira seznam javnih uslužbencev, ki so prejeli vsaj eno nadpovprečno oceno).

11. 2. 2021

Osvežene so tabele za mesečni obračun redne delovne uspešnosti za leto 2021

Spremembe glede na predhodno verzijo.

  • Pri izračunu maksimalnega zneska za RDU sta upoštevani dve osnovni plači javnega uslužbenca ( v prejšnji verziji le ena).
  • Na listih za izračun RDU je omogočen je vpis podatkov o letu, šifri in nazivu proračunskega uporabnika.

23. 2. 2021

Osvežene so tabele za trimesečni obračun redne delovne uspešnosti za leto 2021

6. 5. 2021

Osvežene so tabele za šestmesečni obračun redne delovne uspešnosti za leto 2021

Priloga 2 Kolektivne pogodbe za javni sektor vsebuje navodilo, kako naj delodajalci za svoje zaposlene izračunajo redno delovno uspešnost. V pomoč so pripravili vzorčne tabele za izračun redne delovne uspešnosti za leto 2021, in sicer za mesečno, trimesečno in šestmesečno ocenjevanje redne delovne uspešnosti. V vsaki tabeli je možno oceniti do 50, do 100, do 150 oziroma do 1000 javnih uslužbencev.

Pri tem opozarjajo, da je aplikacija zgolj pripomoček in zato niso upoštevane vse možne dejanske dinamike kadrovskih sprememb v letu (prenehanje zaposlitve, nova zaposlitev, premestitev javnega uslužbenca na novo delovno mesto) in dinamike vseh možnih ocenjevanj javnih uslužbencev. Vzorčne tabele bodo po potrebi še dopolnjene oziroma popravljene z dodatnimi funkcionalnostmi, zato redno spremljajte njihovo spletno stran: GOV.SI.

Nazaj