Izpolnjevanje pogojev za napredovanje

Predogled vsebine

Javna uslužbenka je v času zaposlitve napredovala trikrat, nazadnje v letu 2019, skupaj za 5 plačnih razredov. Zaposlena je na delovnem mestu Svetovalec v nazivu Svetovalec I (z napredovanjem že dosegla max. naziv). Sedaj je uvrščena v 38. plačni razred. V letu 2022 izpolnjuje pogoje za napredovanje v plačni razred, in sicer za 2 plačna razreda (15 točk), tako bi bila javna uslužbenka od 1. 12. 2022 dalje uvrščena v 40. plačni razred. Ker so bile javni uslužbenki dodeljene dodatne naloge, smo se odločili, da se jo premesti na novo delovno mesto Višji svetovalec (isti tarifni razred VII/I). Če delovno mesto sistemiziramo v nazivu Višji svetovalec III, II, I bi to pomenilo, da se javno uslužbenko uvrsti v 40. plačni razred (35. plačni razred + 5 plačnih razredov napredovanj), v decembru pa več ne bi mogla napredovati v 42. plačni razred, saj je 40. plačni razred največ kar lahko doseže. Lahko sistemiziramo DM v nazivu Višji svetovalec II, I, to pa bi pomenilo, da se jo uvrsti v 42. plačni razred (37. plačni razred + 5 plačnih razredov napredovanj) in tudi v decembru ne bi več napredovala, ker je 42. plačni razred največ kar lahko doseže v nazivu. Ali to drži?

Nazaj