Plačni sistem v javnem sektorju

22. 9. 2020

S 1. 9. 2020 zadnji dvig plač za zaposlene, ki so po sporazumu upravičenci do povišanja treh plačnih razredov

S 1. 9. 2020 se izvede še zadnji dvig plač, ki je bil decembra 2018 dogovorjen s Stavkovnim sporazumom med Vlado RS in SVIZ. Zaposleni, ki so upravičeni do treh plačnih razredov povišanja, bodo tako tretji, zadnji plačni razred povišanja, pridobili s 1. 9. 2020 (torej oktobra ob izplačilu septembrske ...
Samo za aktivne naročnike
11. 9. 2020

Redna delovna uspešnost v javnem sektorju

Na MJU so zbrali vprašanja in odgovore, ki se glede nagrajevanja redne delovne uspešnosti v javnem sektorju pojavljajo najpogosteje.
31. 8. 2020

Odsotnost z dela s pravico do nadomestila plače v državnih organih in občinah

Skladno s 1. točko prvega odstavka 203. člena ZJU so z dnem, ko se je ZJU začel uporabljati (to je z 28. junijem 2003) prenehale veljati naslednje določbe Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93 ...
Samo za aktivne naročnike
07. 7. 2020

Izplačilo redne delovne uspešnosti v letu 2020

Ponovna uvedba izplačila redne delovne uspešnosti v letu 2020
Samo za aktivne naročnike
28. 5. 2020

Nadomestila plač v času epidemije v javnem sektorju po zakonu o interventnih ukrepih

V Sloveniji je bila z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/20 in 68/20) 12. marca 2020 razglašena epidemija, zaradi česar so bili sprejeti različni ukrepi, od zaprtja šol in vrtcev do omejitve javnega prometa in gibanja ter ...
Samo za aktivne naročnike
16. 3. 2020

Dodatki kot del plače v javnem sektorju

Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času so skupina dodatkov, ki se jih v javnem sektorju izplačuje v največjem obsegu v dejavnostih, kjer se delo opravlja nepretrgoma, vse dni v letu, npr. zdravstvo, sociala, policija, zapori, v manjšem obsegu pa se ...
18. 12. 2019

Minimalna plača v javnem sektorju

Minimalno plačo ureja Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18), ki je s spremembami v decembru 2018 za leto 2020 določil pomembno novost, in sicer da so iz minimalne plače izločeni vsi dodatki.
Samo za aktivne naročnike
23. 9. 2019

Ureditev povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju

V javnem sektorju so povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja urejeni za javne uslužbence in tudi za funkcionarje, in sicer za javne uslužbence praviloma s kolektivno pogodbo, za funkcionarje pa z zakonom. Bistveni predpisi in kolektivne pogodbe, ki urejajo povračila stroškov in druge prejemke iz delovnega razmerja v ...
20. 5. 2019

Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju uradnikov v nazive, Uradni list RS, št. 24/19

Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, Uradni list RS, št. 22/19 Glede na spremembo ZSPJS v decembru 2018, ko je bil dopolnjen 16. člen z določbo, da javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi ...
Samo za aktivne naročnike