Plačni sistem v javnem sektorju

30. 3. 2023

Z aprilom 4-odstotno zvišanje plač zaposlenim v javnem sektorju

S 1. aprilom 2023 se bodo zaposlenim v javnem sektorju plače zvišale za en plačni razred oziroma za 4 odstotke. Gre za prvi korak k dogovorjeni in nujni odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, h kateri so se v oktobrskem dogovoru med drugim zavezali vlada in sindikati javnega sektorja.
21. 3. 2023

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik je na današnji novinarski konferenci podrobneje predstavila časovnico za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

Kot je pojasnila, so spremembe razdelili na dva dela: najprej bodo odpravili plačna nesorazmerja, ki so nastala zaradi preteklih parcialnih posegov v sistem, temu pa bo sledila nova plačna lestvica.
20. 3. 2023

Praktični primer: napredovanje na delovno mesto Višji svetovalec

Uslužbenka je bila 5. 7. 2019 premeščena iz DM Direktor OU na delovno mesto Višji svetovalec I (na podlagi 2. odstavka 19. člena ZSPJS se jo uvrsti v 43 PR do 31. 10. 2019, od 1. 1. 2019 pa v 44 PR). Če bi bila upoštevana napredovanja bi bila uvrščena ...
Samo za aktivne naročnike
20. 3. 2023

Izhodišča za pogajanja z javnim sektorjem pripravljena, med njimi tudi zamrznitev nagrajevanj

Vlada je na dopisni seji sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah. Sindikatom jih bo na seji pogajalske komisije predstavila zadnji teden marca.
28. 2. 2023

Sindikati javnega sektorja predstavili svoje poglede na vladna izhodišča za reformo

Sindikati javnega sektorja so se na ponedeljkovih pogajanjih odzvali na vladna izhodišča za reformo plačnega sistema. Nekateri predlogi so zanje nesprejemljivi, med njimi tudi predlog za zamrznitev napredovanj in delovne uspešnosti. Ker glede slednjega soglasja s sindikati ni, vladna stran pri predlogu, kot kaže, ne bo vztrajala.
22. 2. 2023

Pri oblikovanju izhodišč za prenovo plačnega sistema sledili tudi predlogom sindikatov

Vlada je pri predlogu izhodišč za prenovo sistema plač v javnem sektorju, ki jih je na seji pogajalske komisije sindikalni strani predstavila 9. februarja 2023, upoštevala analize različnih institucij. Ob tem je v največji možni meri skušala slediti tudi predlogom, ki jih je 18. januarja 2023 Ministrstvu za javno upravo ...
20. 2. 2023

Ocenjevanje in napredovanja javnih uslužbencev v plačne razrede v letu 2023

Skladno z ZSPJS in uredbo, ki ureja napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede, je treba tudi letos najprej izvesti ocenjevanje javnih uslužbencev za leto 2022, nato pa tudi postopke preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred.Spremenjen ZSPJS je trajno spremenil datum izplačila plače iz naslova napredovanja v ...
Samo za aktivne naročnike
10. 2. 2023

Reforma plačnega sistema: Tudi začasna zamrznitev napredovanj, ki se »delijo vsepovprek«

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanovič Hovnik je predstavila načrt o prenovi plačnega sistema. Novo razmerje med minimalno in maksimalno plačo bo 1:7.
25. 1. 2023

Zaposlenim v plačni skupini J do 150 evrov mesečnega dodatka

Vlada je na dopisni seji sprejela posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, ki omogoča izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Javnemu uslužbencu se lahko za posamezni mesec od januarja izplača dodatek v višini do 150 evrov bruto za polni delovni čas ...
23. 1. 2023

Gradiva o stanju na področju zaposlenih in plač v javnem sektorju

Vlada Republike Slovenije se je na svoji zadnji redni seji, v četrtek, 19. januarja 2023, seznanila z informacijo glede števila zaposlenih in plač v javnem sektorju v obdobju 2008–2022 ter ključnimi izzivi plačnega sistema v javnem sektorju. Ob tem je vladni pogajalski skupini za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega ...
1 2 3 4 5 6 7 8