Plačni sistem v javnem sektorju

15. 11. 2022

Spremembe plač v javnem sektorju

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik bo izhodišča za spremembe plačnega sistema javnega sektorja na vladi predvidoma predstavila čez dva tedna. Predvideva, da bodo na vladi sprejeta še v novembru, takoj zatem pa načrtujejo tudi javne posvete na to temo, je ministrica pojasnila po današnji seji sveta za sistem ...
07. 11. 2022

Novosti na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju – oktober in november 2022 (II. del)

FunkcionarjiDoločbe Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 pomenijo spremembe pri plačah tudi za funkcionarje, zato je bil sprejet tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA), Uradni list RS, št. 139 ...
Samo za aktivne naročnike
04. 11. 2022

Novosti na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov v javnem sektorju – oktober in november 2022

Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so sklenili Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 136/22.
Samo za aktivne naročnike
03. 11. 2022

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA)

V Uradnem listu RS št. 139/2022 je bi objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA).
27. 10. 2022

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023

Vse o dogovoru tudi na webinarju s strokovnjakinjo Štefko Korade Purg, 8. 11. 2022.
17. 10. 2022

V veljavi uredbi o nagrajevanju ambulant za dodatno delo na primarni ravni

Veljati sta začeli uredbi, ki določata kriterije za nagrajevanje in višino dodatkov za povečan obsega dela v ambulantah na primarni ravni zdravstva.
14. 10. 2022

Po podpisu dogovora o plačah v javnem sektorju vlada sprejela dve zakonski noveli

Potem ko so vlada in sindikati javnega sektorja podpisali dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, pa je vlada na dopisni seji sprejela noveli zakonov o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter o sistemu plač v javnem ...
11. 10. 2022

Svet za sistem plač v javnem sektorju s pozitivnim mnenjem k spremembi plačne lestvice

Svet za sistem plač v javnem sektorju, ki se je danes sestal na konstitutivni seji, je podal pozitivno mnenje k spremembi plačne lestvice. Sledeč konec septembra parafiranemu dogovoru o plačah v javnem sektorju, naj bi se namreč plačna lestvica dvignila za en plačni razred, s 65. na 66. plačni razred ...
26. 9. 2022

Izpolnjevanje pogojev za napredovanje

Javna uslužbenka je v času zaposlitve napredovala trikrat, nazadnje v letu 2019, skupaj za 5 plačnih razredov. Zaposlena je na delovnem mestu Svetovalec v nazivu Svetovalec I (z napredovanjem že dosegla max. naziv). Sedaj je uvrščena v 38. plačni razred. V letu 2022 izpolnjuje pogoje za napredovanje v plačni razred ...
Samo za aktivne naročnike
20. 9. 2022

Vsem uslužbencem vsaj 4,5 odstotka višje plače

Vlada in sindikati javnega sektorja so se sporazumeli tudi glede dodatnega dviga plačnega razreda, nadomestila za malico in poračuna regresa.
1 2 3 4 5 6 7